Projekt "Windą do lasu" po raz kolejny dofinansowany

Nadleśnictwo Oborniki po raz kolejny otrzymało wsparcie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach projektu „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych – II etap.”.

Dofinansowanie wynosi 85%, co daję kwotę 2 335 039,16 złotych.

Zadania, które zostaną zrealizowane to:

  • doposażenie i adaptacja wnętrza izby edukacyjnej wedle koncepcji aranżacji do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej;
  • zakup urządzeń multimedialnych, oprogramowania, akcesoriów oraz tablic edukacyjnych, montaż instalacji fotowoltaicznej demonstracyjnej jako narzędzia upowszechniania wiedzy i zastosowania/wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
  • promocja projektu;
  • studium wykonalności.

Główne cele kampanii to:

  • Leśnictwo na rzecz Agendy 2030 – agenda powstała w 2015 roku i obejmuje wszystkie kraje członkowskie ONZ. Ma na celu działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu. Społeczeństwo powinno zrozumieć, że zrównoważone leśnictwo jest doskonałym narzędziem do realizacji wybranych celów Agendy 2030. Między innymi: zwiększenie retencji, walka z katastrofami klimatycznymi, gwarancja życia na ziemi, las jako gwarant zdrowia i dobrego samopoczucia, wsparcie edukacji społeczeństwa na najwyższym poziomie.
  • Zmiana klimatu zagrożeniem dla życia i ładu społecznego na Ziemi – coraz częściej Europę nawiedzają huragany, powodzie, susze i inne katastrofy naturalne. Dlatego tak ważne jest informowanie ludzi o zmianach klimatu i jakie będzie to miało skutki, także w lasach.
  • Uwarunkowania produkcji drewna w dobie antropocenu – drewno jako odnawialne źródło energii, uświadomienie społeczeństwa w kontrowersyjnym temacie pozyskiwania drewna.
  • Las miejscem budowania kapitału społecznego – w ramach kampanii zostaną przekazane informacje o przyrodzie, ale co ważniejsze, sprawy etyki ekologicznej i estetyki środowiska leśnego po to, aby rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim dojrzewające pokolenie wskrzesiło w sobie określoną wrażliwość. Doskonałą formułą do integrowania instytucji, organizacji i środowisk akademickich są Lasy Modelowe, tak się składa, że jedyny w Polsce znajduje się w Nadleśnictwie Oborniki.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 marca 2022 roku. Zaplanowano m.in. doposażenie izby edukacyjnej nadleśnictwa w sprzęt komputerowy dla osób niepełnosprawnych oraz zakup tabliczek Braille’a na terenową ścieżkę edukacyjną. Ponadto opracowany zostanie scenariusz geocachingowej gry terenowej oraz interaktywne pomoce dydaktyczne w postaci 14 mobilnych tematycznych aplikacji, w tym w technologii VR oraz mobilna gra SIMFOREST.

Zapraszamy do odwiedzenia nadleśnictwa Oborniki i poznania szczegółów przedsięwzięcia "Windą do lasu".