Umowa na mural w Kaliszu podpisana

Na ogłoszony przez Miasto Kalisz wspólnie z Nadleśnictwem Kalisz konkurs odpowiedziało 28 uczestników. Ich zadaniem było wykonanie projektu oraz zrealizowanie muralu inspirowanego 100-leciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

4 sierpnia została zawarta umowa pomiędzy Nadleśnictwem Kalisz, a wykonawcami muralu. Zakłada ona, że dzieło będzie gotowe we wrześniu 2020 roku.

- Główną postacią muralu jest bogini, stworzona z inspiracji mitologią grecką. We włosach bogini widoczny jest las z całym jego bogactwem fauny i flory. Bogini trzyma w dłoniach Ziemię. W szklanym naczyniu jest nasza planeta, pokazana w postaci dziecka, a więc istoty bardzo delikatnej, wymagającej opieki, uzależnionej od nas. Bogini chroni Ziemię. Mural ma przypominać, że jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety, pokazywać że od zachowania człowieka wobec przyrody, lasów zależy przyszłość całego świata – opisują swój projekt artyści.

Czworo artystów Shuai Zhang (Chiny), Nadine Minzer (Białoruś), Ariel Zaremba (Ukraina) i Zoriana Volianska (Ukraina) wykona mural, którego tematem przewodnim jest las, związki człowieka i przyrody oraz historia wielkopolskich lasów. Mural powstanie na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 8

Nadesłane projekty zostały poddane ocenie jury w składzie:

  • Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza;
  • Tomasz Markiewicz – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu;
  • dr Joanna Dudek, dyrektorka Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu;
  • Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej “Wieża Ciśnień“ im. B. Jareckiego;
  • Marcin Gaj, dyrektor Liceum Plastycznego im. T. Kulisiewicza w Kaliszu;
  • Iwona Cieślak, kierowniczka Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi – sekretarz jury. 

Największe uznanie jury i rekomendację do realizacji uzyskała praca wykonana przez zespół zwycięzców.
W ocenie jury praca ta trafnie realizuje temat konkursu, jest oryginalna i wyrazista. Spośród nadesłanych projektów wyróżnia ją dodatkowo walor edukacyjny. Projekt jest atrakcyjny wizualnie. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków i w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Kalisz organizatorzy konkursu zaproponowali zmianę lokalizacji muralu. Powstanie on na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Serbinowskiej. Taka lokalizacja została zaakceptowana przez autorów projektu oraz spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony dyrekcji szkoły.