Rusza kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów

Czy polskie lasy mają się dobrze? Czy ich przybywa, czy ubywa? Jak zmieniają się w czasie? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w raporcie przygotowanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Aby uzyskać możliwie największą wiedzę o lasach w Polsce Lasy Państwowe zlecają prowadzenie szczegółówej inwentaryzacji lasów wszystkich własności, nazywanej Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu (WISL). Działania te prowadzone są od 2005 roku w cyklach pięcioletnich, a ich wyniki dostępne są publicznie. Jest to bardzo obszerne, szczegółowe opracowanie, z którego można się dowiedzieć m.in. jak wygląda sytuacja w lasach państwowych, prywatnych, a nawet w parkach narodowych.

Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja WISL. Lasy Państwowe podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych. BULiGL przy współpracy z Instytutem Badaczym Leśnictwa (IBL) tworzą taki raport. Z danymi można zapoznać się na stronie Banku Danych o Lasach lub WISL.

Podczas poniedziałkowej konferencji (3 sierpnia) Minister Środowiska Michał Woś mówił "Realizacja WISL jest bardzo ważną umową, która pozwoli na zdobycie danych o stanie polskich lasów. Już poprzednie edycje dostarczyły twardych danych odnośnie stanu lasów. Tereny te zajmują już 29,6 proc. powierzchni kraju, a co ósme drzewo ma powyżej 100 lat."

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które zaszły w ostatnich latach w Lasach Państwowych.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, w którym przybliżony został projekt Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.