POSADŹ SWOJE DRZEWO W LESIE NOWOŻEŃCÓW I DRZEW OKOLICZNOŚCIOWYCH

Posadź swoje drzewo w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych Nadleśnictwa Babki! Po raz kolejny będzie można własnoręcznie zasadzić dęby dla upamiętnienia ważnych chwil w swoim życiu. Zapisy trwają do 18 października.

Zapraszamy do wspólnego sadzenia pamiątkowych dębów w "Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych". Kolejna edycja już 29 października 2022 r. o godzinie 09:00. 

Ten stworzony przez ludzkie emocje las wspomnień pozwala na połączenie radości, przyjaźni i miłości w jednym miejscu, bez względu na wszelkie podziały społeczne, czy kulturowe. Każdy z nas może być jego częścią i zapisać się na kartach historii wyjątkowego „Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych”.

Zapisy trwają...

Jeszcze tylko do 18 października 2022 roku można nadsyłać zgłoszenia, aby posadzić swoje drzewo w "Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych". Zgłoszenie należy wysłać na adres Nadleśnictwa Babki: babki@poznan.lasy.gov.pl. W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie informacji takich jak: 

  • krótki opis wydarzenia, na którego okoliczność zostanie posadzone drzewo;
  • tekst do umieszczenia na tabliczce okolicznościowej (tekst powinien być krótki, z sugestiami uwzględnieniem czcionki, kursywy, pogrubień itp.). Wzór tabliczki jest stały i jednakowy dla wszystkich, koszt jej wykonania to 76,26 zł;
  • dane do wystawienia faktury VAT;
  • numer telefonu do kontaktu;

Leśnicy z Nadleśnictwa Babki skontaktują się z Państwem i poinformują o możliwości posadzenia swojego drzewa. Bardzo prosimy o wysyłanie do Nadleśnictwa jednej wiadomości, w której znajdzie się komplet niezbędnych informacji wymienionych powyżej. 

Wskazówki dotyczące dojazdu znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Babki oraz  na poniższej mapie, a także tutaj

 

Zdjęcie przedstawia mapę dojazdu do Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Nadleśnictwa Babki oraz na stronie Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych.