Pamięci Macieja Borczyńskiego

Czwartek, 2 lipca na długo pozostanie w pamięci leśników. Tego dnia odszedł na wieczną wartę zasłużony na rzecz polskiego leśnictwa Maciej Borczyński.

Maciej Borczyński urodził się 90 lat temu i był synem Stanisława Borczyńskiego- przedwojennego nadleśniczego Państwowego Nadleśnictwa Czeszewo. W 1939 r. rodzinę Borczyńskich wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa. Tutaj na ziemi kieleckiej jako trzynastolatek za zgodą swego ojca zaangażował się w działania przeciwko okupantowi będąc łącznikiem AK w III batalione 2 pułku AK kpt. Stefana Kępy biorąc udział w wielu akcjach konspiracyjnych.

Czas po II wojnie światowej wykorzystał na ukończenie Gimnazjum a później Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Leśnictwo miał we krwi, dlatego też po zdanej maturze Maciej Borczyński złożył dokumenty o przyjęcie na Uniwersytet Poznański.

Karierę zawodową rozpoczął w Sekcji Urządania Lasów OZLP w Poznaniu, w której pracował 7 lat. Przez 4 lata pracował równocześnie  w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Poznaniu (OPPD) zajmując kolejno stanowiska Młodszego Inżyniera, Kontraktowego Inżyniera oraz Starszego Inspektora w Wydziale Zbytu i Spedycji. W 1964r. kontynuował pracę jako Starszy Inżynier oraz Starszy Inspektor w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Poznaniu, do którego przeszedł na podstawie porozumienia stron.

Praca w leśnictwie przynosiła mu sporo satysfakcji ale i kryła wiele tajemnic,  dlatego też Maciej Borczyński w trakcie pracy zawodowej podjął studia doktoranckie, które ukończył uzyskując w 1970 roku stopień doktora Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Maciej Borczyński, dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę zawodową w 1973 roku został mianowany na Kierownka Samodzielnej Sekcji ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zarządzie OPPD w Poznaniu. W tym samym czasie ukończył również kurs „Progamowania m.c w języku Cobol”.

Karierę naukową rozpoczął w 1974 roku w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, gdzie był adiunktem.  8.12.1981 roku Maciej Borczyński przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Przez cały okres pracy zawodowej jak i również będąc na emeryturze Maciej Borczyński zajmował się historią leśników walczących o wolność. W wyniku tych działań powstało wiele artykułów, opowiadań  i przedmów. Najważniejszym z nich z pewnością jest Almanach Polskich Leśników Kombatantów, który na 600 stronach zbiera historię 4945 osób.

Macieju Borczyński, dziękujemy za Twoje zaangażowanie na rzecz historii leśników.

Spoczywaj w pokoju! Niech Ci Knieja wiecznie szumi.