Leśnicy odtwarzają mokradła

Do 2024 roku na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych wykonane zostaną 132 obiekty hydrotechniczne. Pozwoli to na poprawę warunków wodnych na ok. 434 ha, co odpowiada powierzchni 611 boisk piłkarskich. Działania wesprą Fundusze Norweskie i EOG.

Wielkopolska jest w szczególnie złej sytuacji wodnej ilość opadów jest najmniejsza w skali kraju, dlatego wszystkie działania związane z bioretencją nie tylko spotykają się z aprobatą społeczeństwa, ale są też koniecznością, dlatego, żeby wielkopolska mogła się rozwijać a program bioretncji w lasach doskonale, wpisuje się w tę potzrebę-powiedział poseł na sejm RP Bartłomiej Wróblewski.

Mówimy „Las Pełną Gąbką”, bo jako leśnicy, wiemy z praktyki, że las może wchłaniać, zatrzymywać wodę i działać jak gąbka.

Brak wody w Wielkopolsce powoduje ubożenie flory na różnych obszarach. Dlatego prowadzenie bioretencji, czyli zatrzymanie tej wody, najlepiej w lasach stworzy warunki do wzrostu dla innych gatunków roślin na obszarze zbiornika i terenach przyległych. Takie efekty retencji dostrzegamy na terenie Nadleśnictwa Babki. Obserwujemy m.in., że wzmacniana jest przy tym zdrowotność lasu i jego odporność na różnego rodzaju choroby, które związane są z postępującymi zmianami klimatycznymi-zaznaczył Robert Okińczyc nadleśniczy Nadleśnictwa Babki.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu od wielu lat realizuje programy z zakresu małej retencji. W latach 2007-2013, wybudowaliśmy 421 obiektów, które zmagazynowały ok. 1 mln 250 tys. m3 wody. Taka ilość wody pozwoliłoby na napełnienie 461 basenów olimpijskich. Zrealizowano również II edycję Małej retencji nizinnej, gdzie zgromadzono ok. 440 tys. m3 wody. Obecnie jesteśmy w przededniu uruchomienia 3 edycji projektu małej retencji nizinnej, w której powstanie 78 obiektów retencyjnych. Podsumowując w 3 edycjach projektu Małej retencji nizinnej i w ramach projektu „Mokradła”, z Funduszy Norweskich i EOG planujemy zgromadzić ponad 2 mln mwody  to ok. 770 basenów olimpijskich i wybudować 800 obiektów magazynujących wodę, za około 58 mln zł wyjaśnił-Marek Dominikowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Poznaniu.

Jako pierwsza Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce realizujemy tego typu projekt dofinansowany ze środków Funduszy Norweskich i EOG. To dofinansowanie w kwocie przeszło 4,20 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę sytuacji wodnej na terenie RDLP w Poznaniu. W ramach tego projektu realizowana będzie też kampania edukacyjna pod hasłem „Las pełną Gąbką”, gdzie będziemy podkreślali rolę lasu w zatrzymywaniu wody (1 metr kwadratowy gleby leśnej może zgromadzić nawet do 200 litrów wody) i edukowali społeczeństwo w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodą-podkreślił Tomasz Maćkowiak rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

Zachęcamy do pobrania i przeczytania informatora o projekcie "Mokradła".