RDLP w Poznaniu gospodaruje zgodnie z certyfikatem FSC®

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu międzynarodowe certyfikaty.

W tym roku w biurze RDLP w Poznaniu oraz w wybranych nadleśnictwach na terenie naszej dyrekcji przeprowadzono audyt FSC®. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż leśnicy w naszym regionie promują, i co ważne, wdrażają w swojej pracy proekologiczne metody gospodarki leśnej.

FSC® Standardy opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC® faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi certyfikatu.

Kontrolę terenową przeprowadzono w dwóch nadleśnictwach: Syców i Przedborów. Rzetelność pracy leśników, którzy użytkują lasy w sposób zrównoważony, została kolejny raz potwierdzona leśnym certyfikatem. Co ważne, niezmiennie od 18 lat RDLP w Poznaniu posiada certyfikat FSC®. Pierwszy przyznano 1 stycznia 2003 roku.

Kontrolujący docenili wiele aspektów codziennej pracy leśników. Najwyżej ocenione zostały m.in. działania z zakresu małej retencji,  działania ratownicze w zakresie ochrony lasu, a także gospodarowanie zmierzające do zwiększania bioróżnorodności lasów.

Kilka słów o wielkopolskiej małej retencji

Działania związane z zatrzymaniem wody w lesie to działania długoterminowe. Nadleśnictwa z terenu RDLP w Poznaniu uczetniczą w wielu projektach mających na celu, chociażby przywracanie obszarów mokradłowych. Nie od dziś wiadomo, że zatrzymana woda w lesie pozwala na jego lepsze funkcjowanie. Rośliny mające dostęp do wody nie są narażone na choroby, natomiast w zróżnicowanej przestrzeni leśnej chętniej pojawiają się nowe gatunki zwierząt, roślin i grzybów.

W latach 2015-2022 wielkopolscy leśnicy, działając w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" zamierzają przebudować i zmodernizować 86 obiektów, w tym 35 zbiorników oraz 44 obiekty przywracające funkcje obszarom mokradłowym, tworzące retencję korytową i powodujące spowolnienie odpływu wody.

Zabiegi ratownicze lasu

Ochrona lasu ma szczególne znaczenie dla zachowania lasów. Poprzez dynamiczne zmiany klimatyczne, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, zauważamy, że las wymaga czynnej ochrony przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.  Certyfikat potwierdził, że takie zabiegi są prowadzone na terenie poznańskiej dyrekcji w sposób prawidłowy.

Jak leśnicy zwiększają bioróżnorodność?

Podczas kontroli wysoko ocenione zostały również działania w zakresie ochrony przyrody i hodowli lasu. Leśnicy planując pozyskanie drewna, pamiętają o pozostawianiu kęp ekologicznych wśród, których znajdują się drzewa dziuplaste. Działanie to pozwala stworzyć nisze ekologiczne dla wielu gatunków naszych krajowych dziuplaków. Pozostawianie dojrzałych drzew w lasach sprzyja również  procesom naturalnego odnowienia lasu. Każdego roku na terenie RDLP w Poznaniu udział odnowień naturalnych wzrasta. Zarówno leśnicy z Przedborowa, jak i Sycowa korzystają z tej naturalnej metody hodowli lasu, co również zostało docenione przez audytorów. Na terenie RDLP w Poznaniu średnio 11% powierzchni zrębowych jest odnawiane naturalnie.

Jeżeli zainteresował Was temat certyfikacji polecamy, zajrzeć do  kalendarza z lasu, w którym szczegółowo zostały opisane dwa bardzo ważne dla leśników certyfikaty FSC® i PEFC®

Zachęcamy do lektury!