50. Światowy Dzień Mokradeł

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To „mokre” święto obchodzimy co roku 2 lutego. Rok 2021 jest szczególny z uwagi na przypadającą 50 rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł?

Powodem dla, którego mówi się o mokradłach jest pogłębiający się kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu. Ludzie szukając gruntów pod zabudowę, osuszają często mokradła, niszcząc nieodwracalnie miejsca bytowania wielu gatunków, roślin, zwierząt i grzybów.

Mokradła pełnią ważną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej, są środowiskiem życia bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt. Wśród nich są gatunki rzadkie, znajdujące się na „czerwonych" listach np. fiołek torfowy, wątlik błotny czy batalion, kulik wielki oraz bąk.
 

Dlaczego mokradła są tak ważne w walce ze zmianami klimatu?

Podmokłe tereny pochłaniają CO2działają także jak naturalna gąbka, wchłaniając i magazynując nadmiar opadów (w okresie długotrwałego braku deszczu uwalniają wodę, tym samym wyrównują jej niedobory) oraz zmniejszają powodzie, ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża.

Grafika przedstawia fakty o mokradłach i wodzie. Archiwum GDOŚ.

Jakie działania podejmują leśnicy na rzecz wody w lasach?

Leśnicy gospodarując w myśl zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, realizują działania w zakresie małej retencji.

Infografika przedstawia fakty o retencji leśnej. Archiwum RDLP w Poznaniu.

Od wielu lat w lasach powstają urządzenia hydrotechniczne spiętrzające wodę tzw. zastawki oraz zbiorniki. Odtwarzane są stawy i mokradła, powstają przepusty i oczka wodne. Istotą małej retencji jest spowalnianie odpływu wody z terenów leśnych. Co do zasady mała retencja nie zakłada budowy dużych obiektów hydrotechnicznych, w postaci tam czy też dużych zbiorników wodnych. Koncentruje się na spowalnianiu odpływu wody, naśladując przy tym przyrodę. Obiekty małej retencji budowane są z kamieni, ziemi, drewna czy faszyny. Nie mają spektakularnej formy, wtapiają się w leśne otoczenie, przybierając postać małych oczek wodnych, mokradeł i niskich spiętrzeń.

 

Więcej o mokradłach i ich bogactwie przyrodniczym dowiecie się z filmu
pt. "Lasy bagienne"