Pytania dotyczące obszarów pilotażowych

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz mapą poglądową Polski, gdzie zaznaczone są wszystkie obszary.

Regulamin korzystania z obszarów pilotażowych

Na terenach objętych pilotażem obowiązuje ujednolicony regulamin, który zamieszczamy poniżej.