Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Wielkopolska Białowieża, Sienkiewicz i Starorzecza

Szukasz miejsca na aktywny wypoczynek, chcesz poznać las i jego mieszkańców oraz dowiedzieć się na czym polega praca leśnika? Zachęcamy do podróży po Ośrodkach Edukacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W tej odsłonie - Ośrodek Edukacji Leśnej "Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie (Nadleśnictwo Jarocin).

Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie (Nadleśnictwo Jarocin) to malowniczo położony w starorzeczach Warty Ośrodek Edukacyjny cieszący się olbrzymią popularnością zwiedzających. Ośrodek mieści się w zabytkowym, historycznym budynku. W XIX wieku był to skład soli na Warcie. Następnie mieściło się tam biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego a od 1918r. biuro i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Adaptacja budynku byłego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego.

Nadleśnictwo Jarocin wyposażyło sale dydaktyczne w stałe ekspozycje, na czele z multimedialną makietą przyrodniczą największego skarbu tego obszaru - uroczyska i rezerwatu „Czeszewski Las". Ośrodek został wyposażony w mikrokamery, za pomocą których możemy podglądać życie ptaków. Nie lada atrakcją jest również Instalacja edukacyjna „Rzeka", uświadamiająca odwiedzającym jak ważną funkcję pełni woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Młody uczestnik przemieszcza się korytem modelu rzeki, wykonując szereg zadań, tak niezwykłych jak budowanie tamy wspólnie z bobrami, wywoływanie powodzi czy oczyszczanie rzeki z zanieczyszczeń. Olbrzymią atrakcję stanowi także przeprawa promowa przy Ośrodku, prowadząc na drugi brzeg Warty do rezerwatu Czeszewski Las.

Rezerwat „Czeszewski Las" jest najstarszym rezerwatem w Wielkopolsce, którego korzenie sięgają roku 1907. Wówczas liczył zaledwie 0,7 ha ale był pierwszym w regionie obszarem, objętym ochroną prawną. Przez wzgląd na niezwykłą w skali kraju bioróżnorodność, czyli bogactwo gatunków fauny i flory, z całą pewnością Czeszewski Las możemy nazwać „Wielkopolską Białowieżą". W chwili obecnej rezerwat liczy sobie ponad 222 ha i jest sercem Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce.

Lasy łęgowe uroczyska Czeszewo, wraz z lasami rozciągającymi się wzdłuż Warty stanowią największy i najlepiej zachowany kompleks lasów łęgowych w Wielkopolsce i prawdopodobnie również w Europie. To prawdziwy unikat, zachwycający i urzekający swoim naturalnym pięknem i wartościami krajoznawczymi. Tworzą go ponad 200 letnie drzewostany z dębami, jesionami, wiązami, topolami, grabami, lipami i olchami. Flora roślin naczyniowych liczy ponad 600 taksonów. A na całym obszarze zainwentaryzowano aż 77 drzew pomnikowych. To przede wszystkim wspaniałe, królewskie dęby, którymi zachwycał się już Henryk Sienkiewicz. Jego wizytę w 1899 roku upamiętnia kamień, osadzony w miejscu nieopodal przeprawy promowej.

Z promu można korzystać niemalże cały rok (z wyłączeniem okresu zimowego) a sama przeprawa jest nie lada turystyczną atrakcją. Wystarczy dojechać do miejscowości Czeszewo i pozostawić samochód na pobliskim parkingu. Po przepłynięciu na drugi brzeg po rezerwacie i jego otulinie oprowadzą Was ścieżki edukacyjne "Stare Dęby", "Starorzecze" i "Nad Lutynią". W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także atrakcyjnie zlokalizowane nad Wartą miejsce na wypoczynek i ognisko z przygotowaną do tego celu infrastrukturą. Kolejny z parkingów zlokalizowany jest nad malowniczym starorzeczem "Duża Starucha". Tutaj można skorzystać również z nieczynnego promu, pełniącego funkcję pływającego domku.

O bogactwie Rezerwatu świadczy również awifauna, o której bioróżnorodności pisał wielokrotnie prof. Jan Sokołowski, wybitny ornitolog, przyrodnik, wizjoner wyznaczający kierunki ochrony przyrody w Polsce. W czeszewskich lasach stwierdzono występowanie 75 gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Liczba ta stanowi 39% gatunków odnotowanych na terenie całej Wielkopolski.

Chcesz wiedzieć więcej co skrywają lasy Nadleśnictwa Jarocin, śledź nas na Facebooku. Więcej informacji na temat obiektów edukacyjnych, ośrodka i ścieżek dydaktycznych znajdziesz na naszej stronie stronie www! W malowniczej scenerii Czeszewa odbyła się również II edycja Lasu Poza Cywilizacją, koniecznie zajrzyjcie na fotorelację!

 

Czy wiesz, że:

  • Uroczysko Czeszewo stanowi centrum występowania, jednej z dwóch największych w Wielkopolsce populacji dzięcioła średniego, której wielkość wynosi przynajmniej 150 par lęgowych. Zagęszczenie dzięcioła średniego w widłach Warty i Lutyni należy do najwyższych w Wielkopolsce i jest jednym z najwyższych w całym europejskim areale występowania gatunku;
  • Ponad jedną czwartą stwierdzonych w czeszewskich lasach chrząszczy z rodziny kózkowatych stanowią gatunki puszczańskie, wymagające dla swojego rozwoju obecności dojrzałych drzewostanów. Wiekowe dęby zamieszkuje jeden z największych chrząszczy Europy – kozioróg dębosz;
  • Siłą napędową Uroczyska są przepiękne, malowniczo meandrujące starorzecza, które dzięki pracy leśników są wciąż odtwarzane. To one zasilają lasy łęgowe. W celu ratowania uroczyska Warta i jej walorów przyrodniczych wybudowano system urządzeń polepszających warunki wodne wnętrza uroczyska, system retencjonowania może pomieścić ok. 280 000 m3 wody.

 

Zachęcamy Was do kontaktu z naszym edukatorem, który przedstawi Wam sposoby korzystania z oferowanych form edukacji. Przypominamy, iż korzystanie z infrastruktury turystyczno - edukacyjnej nadleśnictwa jak i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest BEZPŁATNE.


Dane teleadresowe:
Nadleśnictwo Jarocin
- Jakub Wojdecki, Marek Dobroczyński (OEL w Czeszewie, kom. 606-759-226)
ul. Tadeusza Kościuszki 43, 63-200 Jarocin

e-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl
jakub.wojdecki@poznan.lasy.gov.pl
marek.dobroczynski@poznan.lasy.gov.pl
www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl

Facebook: @NadlesnictwoJarocin
tel. 62 747 23 19