Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego

16 stycznia 2020 r. odbędzie się XXIX Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego

Komunikat dotyczący aukcji cennego drewna dębowego- 07.01.2020 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania związane z uczestnictwem w Aukcji (które nie były obowiązujące w poprzednich latach). 

1. Kaucja 

Podstawową zmianą jest wprowadzenie kaucji, której wpłacenie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji. Wpłata kaucji powinna być dokonana na konto naszej RDLP. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej do godziny 15:00 w przeddzień licytacji, czyli do 15.01.2020r. Będziemy mogli wówczas zweryfikować wpłaty odpowiednio wcześniej.

W wypadku jakiegokolwiek opóźnienia, niezbędne będzie odpowiednie udokumentowanie dokonania przelewu kaucji.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rozliczania kaucji zawartymi w załączniku do Regulaminu Aukcji.

2. Wpis do Kartoteki Klientów Drewna PGL LP

Kolejnym niezbędnym warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w licytacji jest dokonanie wpisu do Kartoteki Klientów Drewna PGL LP. 

a.) Firmy, które są już klientami LP, zapraszamy do zweryfikowania dokumentów w nadleśnictwach, które się Państwem opiekują celem zapewnienia aktualności wszystkich dokumentów. 

b.) Klienci, którzy dokonują zakupów w LP  po raz pierwszy zobowiązani są do dokonania wpisu do Kartoteki Klientów Drewna PGL LP. Czynność ta jest jednorazowa i wymaga dostarczenia kopii dokumentów rejestrowych i podatkowych firmy. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu. 

3. Specyfikacja Wysyłkowa

Specyfikacja Wysyłkowa została wprowadzona jako dokument przewozowy zakupionego drewna. Spełnia ona obowiązujące od tego roku przepisy prawa unijnego oraz pozwala na usprawnienie wywozu drewna.

Tradycyjnie od 13 stycznia będziemy na Państwa czekać na placach ekspozycyjnych z ciepłą herbatą i grochówką.

Zasady sprzedaży 2020 rok

Na sprzedaż wystawione będzie  1 313 m3 drewna dębowego, w tym  380 m3 jakości okleinowej. Drewno pochodzi z nadleśnictw: Krotoszyn, Piaski, Jarocin, Taczanów, Pniewy, Karczma Borowa, Kościan, Łopuchówko, Oborniki i Konin.

Możliwość oglądania surowca odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2020 r. na czterech placach ekspozycyjnych:

  • leśnictwa Jelonek i Sokołówka, Nadleśnictwie Krotoszyn, tel.62/725 32 69;
  • plac w miejscowości Biadki koło Krotoszyna;
  • szkółka leśna Dąbrowa, Nadleśnictwie Pniewy, tel.61/29 364 20.

Lokalizacje placy przedstawiono poniżej na mapie Google:

Licytacja odbędzie się w Hotelu Wawrzyniak w Perzycach (3 km od Krotoszyna w kierunku na Wrocław), tel. (62) 721 43 00. 

Rejestracja firm od godz. 8:00, początek licytacji o godz. 9:00.

Katalog aukcyjny zawierający charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin aukcji będą zamieszczone od 9 stycznia 2020 r. na stronie www.poznan.lasy.gov.pl, dostępne będą również od 13 stycznia 2020 r. na wszystkich placach ekspozycyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu tel. 61/8668241 oraz w nadleśnictwach: Krotoszyn tel. 62/7253268 i Pniewy tel. 61/2936420.