Information about auction

Information about auction

On January 18, 2024, the Regional Directorate of State Forests in Poznań is organizing the 32nd International Auction of Valuable Oak Wood.
Informacje o aukcji

Informacje o aukcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu organizuje w dniu 18 stycznia 2024 r. XXXII Międzynarodową Aukcję Cennego Drewna Dębowego.