Aktualności Aktualności

Egzamin kwalifikujący na staż

Ogłoszenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na staż.

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszeniem się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc stażowych, konieczne jest zorganizowanie egzaminu kwalifikującego. 

Egzamin zostanie przeprowadzony 18 paźdzernika 2021 r. (poniedziałek) w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo. 

Egzamin odbędzie się wg następującej kolejności:

  • godz. 9:00 - kandydaci z wyszktałceniem średnim leśnym
  • godz. 10:15 - kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym I stopnia
  • godz. 11:30 - kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym II stopnia.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną należy wyposażyć się w maseczkę

Egzamin nie dotyczy absolwentów z wykształceniem innym niż leśne.