Aktualności Aktualności

Powrót

Zakaz wstępu do rezerwatu Olbina

Zakaz wstępu do rezerwatu Olbina

Nadleśnictwo Kalisz z przykrością informuje o konieczności zamknięcia ścieżki dydaktycznej w rezerwacie przyrody Olbina.

Rezerwat Olbina został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. Utworzono go w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska jodły na północnym krańcu jej naturalnego zasięgu.To jedyny tego typu obszar na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz jeden spośród 69 rezerwatów naszej dyrekcji.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym cele ochrony jest Rozporządzenie nr 32/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2007 r. Dotyczy ono zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych populacji jodły pospolitej na północnym krańcu jej naturalnego zasięgu oraz ekosystemów borów mieszanych z całym bogactwem siedlisk i różnorodnością biologiczną. Ponadto od 18 lutego 2008 roku obowiązuje Rozporządzenie nr 11/08 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olbina”.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia turystów Nadleśnictwo Kalisz zdecydowało o wprowadzeniu zakazau wstępu do Rezerwatu Olbina

Utworzenie ścieżki dydaktycznej było jednym ze sposobów na promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu związanych zwłaszcza z przedmiotem ochrony - jodłą, występującą wyłącznie na tym niewielkim obszarze poznańskiej dyrekcji. Ścieżkę wyposażono w tablice edukacyjne, mające pomóc w kształtowaniu świadomości społecznej o procesach zachodzących w tym unikalnym ekosystemie. Przez wiele lat miejsce to cieszyło się dużą popularnością. Do rezerwatu porzyjeżdżały zarówno grupy szkolne, na zajęcia z przedstawicielami Lasów Państwowych, jak i turyści indywidualni, poruszający się po rezerwacie samodzielnie.    

W chwili obecnej blisko dwustuletnie sosny i jodły tworzące I piętro drzewostanu, majestatycznie górujące nad młodym pokoleniem jodłowym, znajdują się w bardzo słabym stanie zdrowotnym. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej znajdują się drzewa wykazujące oznaki zamierania, pochylone nad ścieżką, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po tej ścieżce. Są to naturalne procesy dojrzewania i zamierania drzewostanu w wieku około 200 lat. Usunięcie zagrażających drzew wiązałoby się ze zbyt dużą ingerencją w drzewostan rezerwatu i byłoby sprzeczne z celami ochrony, dla których powołany został rezerwat.

W związku z tym, 2 stycznia 2019 roku Zarządzeniem nr 1 nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz wprowadzono zakaz wstępu do rezerwatu, co jest równoznaczne z zamknięciem ścieżki dydaktycznej. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Zwracamy się w tym miejscu z apelem do turystów o jego bezwględne przestrzeganie. Zainteresowanych tematyką rezerwatu, zwłaszcza grupy szkolne, zapraszamy do bezpłatnego korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Kalisz "Las Winiarski", w którym będzie możliwość poznania historii "Olbiny" i różnorodności biologicznej tego wyjątkowego miejsca.

Wprowadzony zakaz wstępu jest efektem wizji lokalnej przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i pracowników naszej dyrekcji. Zastanawialiśmy się nad alternatywą dla tej ścieżki, tak by w dalszym ciągu umożliwiać społeczeństwu korzystanie z  walorów przyrodniczych rezerwatu, jednakże po analizie w terenie okazało się to niestety niewykonalne. Kanalizacja ruchu turystycznego, by zachować względy bezpieczeństwa, musiałaby sie odbyć poza granicami rezerwatu - tłumaczy Marlena Kowalkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Poznaniu.