Aktualności Aktualności

Powrót

XVIII Targi Edukacyjne już za nami

XVIII Targi Edukacyjne już za nami

Od 28 lutego do 2 marca 2014 roku na terenie MTP w Poznaniu odbyły się XVIII Targi Edukacyjne.

To jedno z największych w Europie wydarzeń, pomagające młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia a nauczycielom dostarczające wiedzy zawodowej.

Edukatorzy ze stoiska Lasów Państwowych, którzy wzorem lat ubiegłych prowadzili warsztaty, prelekcje i konkursy, promując działalność jednostek aktywnie uczestniczących w edukacji ekologicznej.

Stoisko Lasów Państwowych było częścią kompleksu Eko Forum, skupiającego instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty z terenu Wielkopolski, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

Tegoroczna, edycja odbyła się pod hasłem „Rady na odpady". Taki wybór zwraca uwagę na problematykę powstawania odpadów, ich właściwej segregacji, składowania i powtórnego wykorzystania.

  

Aranżacja stoiska Lasów Państwowych wzbudzała jak zawsze ogromne zainteresowanie wśród odwiedzających. Interaktywne pomoce dydaktyczne połączone z nietuzinkowymi pomysłami edukatorów leśnych tworzyły prawdziwą mieszankę wybuchowa dla uczestników konkursów. Zdobyta w ten sposób wiedza bawi, uczy i pozostaje na długo w pamięci.