Aktualności Aktualności

Powrót

Wystawa "90 lat Lasów Państwowych"

Wystawa "90 lat Lasów Państwowych"

Zapraszamy do Urzędu Wojewódzkiego

Od 19 maja w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu można podziwiać wystawę "90 lat Lasów Państwowych" przygotowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Wystawa prezentuje mapy odzwierciedlające granice lasów w przedwojennej i obecnej Polsce oraz zdjęcia przedstawiające pracę leśników wczoraj i dziś.
Wystawę będzie można oglądać do 29 maja. Serdecznie zapraszamy.

Początki Lasów Państwowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie były łatwe. Podczas zaborów lesistość kraju zmniejszyła się do ok. 20%. W 1919 roku pod zarządem państwowym było zaledwie 1,24 mln ha drzewostanów. W 1924 roku powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe gospodarujące polskimi lasami. Po przeprowadzanej modernizacji powierzchnia Lasów Państwowych zajmowała wówczas 3,3 mln ha. Wybuch II wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój Lasów Państwowych, lecz dalsze lata przynosiły kolejne modyfikacje systemu zarządzania, aż w końcu 28 września 1991 roku sejm uchwalił Ustawę o lasach. Datę tę uznaje się za fundament transformacji w leśnictwie.

Lasy wczoraj:
Powierzchnia lasów w Polsce przedwojennej - 8493,6 tys. ha, z tego 39,3 % stanowiły Lasy Państwowe - resztę 60,7% lasy niepaństwowe.
W 1937 roku lesistość kraju wynosiła 21,9%

Lasy dziś:
Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9163,8 tys. ha, z tego 81,2 % jest własnością Skarbu Państwa a 18,8 % stanowią lasy prywatne.
Lesistość kraju wynosi 29,3%