Aktualności Aktualności

Powrót

Wyniki ptakoliczenia

Wyniki ptakoliczenia

Czas na krótkie podsumowanie Europejskich Dni Ptaków. W coroczne liczenie włączyły się również nadleśnictwa naszej dyrekcji, organizując dla ptakolubów ciekawe wydarzenia. Zapraszamy do przeczytania relacji naszych leśnych przewodników - ornitologów.

Już kolejny rok z rzędu w EDP czynnie włączyło się Nadleśnictwo Łopuchówko, organizując ornitologiczny spacer wokół stawu i Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Bliska odległość od Poznania (nieopodal Biedruska), sprawia, że tego typu akcje są niezwykłe atrakcyjne dla dzieci i młodzieży z naszej aglomeracji.

To był dzień pełen wrażeń dla uczestników „młyńskiego" ptakoliczenia. Udało się nam zaobserwować łabędzia niemego, czajkę, kaczkę krzyżówkę, kopciuszka, strzyżyka, sikory bogatki, rudziki, sójki, sroki, kruki, stado czyży siedzących na olszynach niedaleko kładki, stado sierpówek siedzące na brzozie, na wprost żeremia bobrowego. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzone chwile!  - relacjonuje Karolina Prange, edukatorka i organizator EDP w Nadleśnictwie Łopuchówko.

Karolina przekazała nam wyniki, które świadczą, że spacer obfitował w wielką różnorodność gatunków typowych dla jesiennej migracji. Z dokładnych obliczeń uczestników na kartach formularza EDP zapisano: 1 czajkę, 1 kaczkę krzyżówkę, 3 sikorki bogatki, samicę kopciuszka, 32 szpaki., strzyżyka, 21 czyży, 3 rudziki, 4 sójki, 15 sierpówek., 4 sroki i 2 kruki.

Z kolei na drugim końcu Wielkopolski, na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie", w malowniczo położonej Dolinie Baryczy Nadleśnictwo Antonin zabrało miłośników ptaków do niezwykłego rezerwatu przyrody "Wydymacz".

Tegorocznym zwycięzcą Europejskich Dni Ptaków, z wynikiem 18 tys. osobników został... szpak!

Naszym celem były dwa wyjątkowe obiekty przyrodnicze południowej Wielkopolski, tj. park przy Pałacu myśliwskim książąt Radziwiłłów w Antoninie z pomnikowymi okazami drzew oraz rezerwat przyrody „Wydymacz" – największy w powiecie ostrowskim, z chronionym łęgiem jolszowo-jesionowym i innymi zespołami roślinnymi (ols, grąd) oraz pomnikami przyrody – potężnymi dębami szypułkowymi. Wycieczkę prowadzili głównie członkowie Południowowielkopolskiej Grupy OTOP - Jerzy Bartuzi, Tomasz Ekiert, Bartosz Skrzypczak, Paweł T. Dolata, Dominika Dolata i Martyna Psikus - informuje Waldemar Blaźniak z Nadleśnictwa Antonin, który służył pomocą w obserwacjach i nauce rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków oraz roślin.

W spacerze zorganizowanym przez nadleśnictwo wzięło udział 19 osób w różnym wieku (najmłodsza uczestniczka miała roczek), w tym goście z Wołowa, Poznania i Gliwic. Dwójka miłośników muzyki Fryderyka Chopina dołączyła do nas spontanicznie w trakcie spaceru. Najciekawsze ptaki spotkaliśmy na stawie w rezerwacie przyrody „Wydymacz". Najwięcej naliczyliśmy krzyżówek (ponad 200) i cyraneczek (ponad 100) - dodaje nasz leśnik ornitolog. Więcej informacji z dokładną tabelą liczeń znajdziecie na stronie Nadleśnictwa Antonin.

Jak podaje polski partner projektu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Europejskie Dni Ptaków ponownie "wygrał" szpak. Zaobserwowano w sumie blisko 18 tysięcy osobników tego gatunku. Na drugim miejscu była krzyżówka - 9511 osobników, a na trzecim gęgawa - 7779. Zorganizowano łącznie w całej Polsce prawie 150 wydarzeń. Były wycieczki piesze i autokarowe, ogniska, rajdy rowerowe, spektakle, prelekcje i wystawy.

Co to są EDP?

Europejskie Dni Ptaków w Polsce to część EuroBirdwatch, akcji organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji Centralnej. W tym roku w akcji wzięło udział aż 36 państw – od Norwegii po Cypr i od Portugalii po Uzbekistan. Uczestnicy wspólnie obserwowali ptaki, poznawali trasy przelotu i zgłębiali wiedzę o niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać ptaki podczas jesiennej podróży. W Europie zaplanowano setki wydarzeń. Na zainteresowanych czekały spacery ornitologiczne, wykłady, konkursy i wystawy poświęcone ptakom i ich migracjom. Celem Europejskich Dni Ptaków jest przybliżenie różnorodności awifauny, bogactwa gatunków i ich zmienności, barw, głosów, czy zajmowanych siedlisk.

W ubiegłym roku 32 tysiące osób z 41 państw  wzięło udział w EDP, organizując ponad tysiąc ptasich wydarzeń. Wspólnie policzono ponad 5 milionów ptaków! W 2016 roku akcja była koordynowana przez BirdLife w Szwajcarii, która jako Europejskie Centrum zbierze dane ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie. Więcej informacji o akcji, wraz ze spisem spacerów ornitologicznych, wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Ptaków znajdziecie na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.