Aktualności Aktualności

Powrót

Wybuchowe wieści z lasu

Wybuchowe wieści z lasu

Podczas ostatniego patrolu po terenach leśnych Strażnicy Leśni Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo znaleźli pocisk przeciwpancerny 88 mm z czasów II wojny światowej.

"Patrolując teren Leśnictwa Dzikowy Bór, zauważyliśmy w runie wystający przedmiot, przypominający pocisk. Zawezwaliśmy na miejsce pirotechników z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego). Policjanci dojechali do lasu już po kilku minutach i dokładniej zapoznali się ze znaleziskiem. Nie mając już wątpliwości, że jest to amunicja, z czasów II wojny światowej, zawezwany został patrol saperski nr 15 z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu, który zabezpieczył i wywiózł pocisk przeciwpancerny kalibru 88 mm. To już nie pierwszy raz, kiedy na terenie tego leśnictwa znajdujemy pociski z czasów II Wojny Światowej, gdyż to właśnie w tej okolicy znajdowały się magazyny armii niemieckiej" - mówi Michał Sujak, Komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo.

Fotografia przedstawia akcję Straży Leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo, polegającą na unieszkodliwianiu pocisku artyleryjskiego z czasów II wojny światowej. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Czerniejewo.

"Pamiętajmy, że na terenie lasów jeszcze długo będzie można natknąć się na niebezpieczne pozostałości po działaniach militarnych, głównie z czasów II wojny światowej. Stąd tak ważne jest, by samodzielnie nie ruszać tego typu znalezisk, gdyż może się to dla nas skończyć kalectwem, a nawet śmiercią. Jeżeli podczas wędrówki w lesie natkniemy się na niewybuchy, od razu skontaktujmy się z lokalnym Nadleśnictwem lub Policją" - przypomnia Tomasz Maćkowiak, rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

Jak legalnie przeszukiwać tereny leśne?

W lipcu 2018 weszło w życie Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby. Chcąc rozpocząć poszukiwania, należy zawsze zgłosić się z wnioskiem do właściwego terytorialnie nadleśnictwa. Zakres informacji jakie powinny się znaleźć we wniosku określa powyższe zarządzenie.