Aktualności Aktualności

Powrót

Wspomnienie o nadleśniczym Ignacym Sawilskim

Wspomnienie o nadleśniczym Ignacym Sawilskim

W dniu 26 listopada 2016 r. z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Ignacego Sawilskiego emerytowanego nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo i Nadleśnictwa Gniezno.

Uroczystość pogrzebowa miała miejsce na cmentarzu parafialnym pw. Świętego Krzyża  w Gnieźnie. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz pracownicy Nadleśnictwa Gniezno i Nadleśnictwa Czerniejewo.

Nadleśniczy Ignacy Sawilski urodził się 23.08.1937 r. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ukończył w 1960 roku, rozpoczynając  w tym samym roku staż w BULiPL Oddział w Poznaniu. W latach 1961-63 pracował na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Dąbcze, gdzie w roku 1963 został awansowany na stanowisko nadleśniczego. W roku 1966 został oddelegowany do  Nadleśnictwa Czerniejewo, gdzie w latach 1966-1974 pełnił funkcję nadleśniczego.

Ignacy Sawilski brał udział w tworzeniu Nadleśnictwa Gniezno, zostając w 1975 r. jego pierwszym nadleśniczym. W roku 1977 został awansowany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. użytkowania lasu w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Poznaniu, a następnie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Funkcję tę sprawował do roku 1985, kiedy to ponownie objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo, pozostając na nim do przejścia na emeryturę w 2002 roku. W czasie swojej pracy zawodowej ukończył Studium podyplomowe z Hodowli Lasu  na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz  Studium dla kadry kierowniczej Resortu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Krakowie.

Śp. Ignacy Sawilski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ignacy Sawilski pozostanie w pamięci jako wymagający i sprawiedliwy nadleśniczy, przykładający dużą wagę do rzetelności wykonywanych zadań oraz wyróżniający się dociekliwością i uczciwością w pracy.

Cześć Jego Pamięci
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno
Michał Michalak