Aktualności Aktualności

Powrót

WIzyta leśników z Białorusi

WIzyta leśników z Białorusi

Na zaproszenie Dyrektora RDLP w Poznaniu w dniach od 10 do 13 czerwca 2014 roku w wielkopolskich lasach przebywała 24 – osobowa delegacja leśników białoruskich z nadleśnictw (leschozów) Grodno i Wołkowysk.

Wśród gości byli m.in. dyrektor (nadleśniczy), zastępca dyrektora, czterech leśniczych, szkółkarz, trzy księgowe, specjaliści, brygadziści leśni i pomocnik leśniczego. W czasie wizyty białoruscy goście zapoznali się z działalnością LOS Puszczykowo, odwiedzili biuro RDLP w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz nadleśnictwa: Karczma Borowa, Piaski i Taczanów.

11 czerwca białoruska delegacja odwiedziła Nadleśnictwo Piaski. Pobyt na terenie Nadleśnictwa rozpoczęto od wizyty w prywatnej, rodzinnej Firmie „ARDI" w Karcu, istniejącej od 1935 roku. Dzięki gościnności właściciela Przedsiębiorstwa – Pana Andrzeja Radzimskiego zagraniczni goście mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z ofertą handlową producenta podłóg dębowych i jesionowych, więźby dachowej, drewnianych elementów klejonych, suchej tarcicy różnych gatunków oraz wielu innych asortymentów.
Następnie, w lasach Obrębu Piaski, białoruskim leśnikom zaprezentowano niektóre zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej w drzewostanach dębowych. Podczas kilkugodzinnego przejazdu przez teren Leśnictwa Siedlec omówiono stosowane sposoby odnowienia lasu i pielęgnowania drzewostanów dębowych, zagadnienia z zakresu nasiennictwa, ochrony lasu i ochrony przyrody oraz współpracy praktyki leśnej z naukowcami. Zaprezentowano również wykorzystywane technologie przebudowy dróg leśnych.
Po zakończeniu objazdu terenowego odbyło się spotkanie w „Izbie Leśnej" przy siedzibie Nadleśnictwa, gdzie przedstawiono szereg informacji o leśnictwie Polski, lasach RDLP w Poznaniu i gospodarce leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Piaski. Była to też okazja do wymiany poglądów na temat podobieństw i różnic gospodarki leśnej prowadzonej przez leschozy Grodno i Wołkowysk oraz Nadleśnictwo Piaski.

Leschoz Grodno gospodaruje na powierzchni 59,2 tys. ha, podzielony jest na 6 leśnictw, zatrudnia około 300 osób i pozyskuje około 80,0 tys. m³ drewna. Skład gatunkowy drzewostanów: so, św – 73,6 %, brz, ol, os – 20,1%, inne 6,3 %.

Leschoz Wołkowysk prowadzi gospodarkę na powierzchni 62,8 tys. ha, podzielony jest na 7 leśnictw, zatrudnia 350 osób i pozyskuje około 82,0 tys. m³ drewna. Skład gatunkowy drzewostanów: so, św – 76,0 %, brz, ol – 13,2 %, inne 10,8 %.

Na zakończenie wizyty w Nadleśnictwie Piaski, w mini arboretum im. F.W. Skoraczewskiego, białoruscy leśnicy posadzili „Dąb Przyjaźni".