Aktualności Aktualności

Powrót

Walka z przymrozkami!

Walka z przymrozkami!

Majowy weekend pokazał jak ważne są ostrzeżenia służb meteorologicznych, ich szczegółowość i precyzja w produkcji szkółkarskiej Nadleśnictwa Pniewy.

Od piątku 2 maja przez kolejne trzy noce toczyła się na Szkółce leśnej w Dąbrowie walka o przetrwanie najdelikatniejszych sadzonek i siewek drzew. Przymrozek (mróz) do - 5oC (bywa że do - 8oC), w czasie jednej nocy  może wyrządzić szkody nie tylko w uprawach rolniczych, ogrodniczych czy sadowniczych, ale także w szkółce leśnej. Szczególnie wrażliwe na niskie temperatury są siewki buka, dębu, jesionu i jodły. W Szkółce Dąbrowa chronionych jest  co roku około 2,5 miliona sztuk sadzonek.

siewka brzozy

Jedną z metod ochrony roślin przed przymrozkami jest deszczowanie, stosowane w Nadleśnictwie Pniewy. Decyzję o zastosowaniu deszczowania ochronnego podejmuje się na podstawie ostrzeżeń służby meteorologicznej (IMiGW , Biura Prognoz w Poznaniu), lub informacji w środkach masowego przekazu.

Deszczowanie powoduje wyzwalanie ciepła z dostarczanej i zamarzającej wody na powierzchni zraszanych sadzonek, a tym samym wzrost temperatury powietrza. Podczas zamarzania 1 litr wody wydziela aż 80 kcal ciepła. Skuteczność zabiegu zależy od temperatury i wilgotności powietrza, prędkości wiatru, fazy rozwojowej rośliny jak i jakości zraszaczy (dysza, czas obrotu).

    

kwatera z siewkami brzozy i sadzonkami olszy