Aktualności Aktualności

Powrót

Turystyka leśna i nie tylko...

Turystyka leśna i nie tylko...

Interaktywna Mapa Turystyczna

W ramach realizowanego przez 27 miesięcy międzynarodowego projektu Bałtycki Krajobraz obok organizacji wielu spotkań, warsztatów, konferencji, publikacji ekspertyz i opracowań kolejnym naszym sukcesem jest stworzenie Interaktywnej Mapy Turystycznej. 

Las w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich spełnia w większym stopniu rolę ochronną, rekreacyjną i dydaktyczną.  Mając to na uwadze Nadleśnictwo Karczma Borowa, realizujące pakiet tematyczny „Turystyka i rekreacja na obszarach leśnych", stworzyło Interaktywną Mapę Turystyczną powiatu leszczyńskiego wraz z gminą Przemęt. Profesjonalny portal mapowy GIS jest odpowiedzią miedzy innymi na określone wspólnie z instytucjami partnerskimi (samorządami lokalnymi, stowarzyszeniami, przedstawicielami świata nauki) problemy występujące w krajobrazie leszczyńskim oraz wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej oczekiwań społecznych w kwestii udostępniania lasu.

Interaktywna Mapa Turystyczna w pełni dostępna będzie na stronach LP (Nadleśnictwa Karczma Borowa, Nadleśnictwa Włoszakowice) oraz samorządów lokalnych (Organizacji LesznoRegion, Starostawa Powiatowego w Lesznie, UG w Krzemieniewie, UG w Lipnie, UMiG w Osiecznej, UMiG w Rydzynie, UG w Święciechowie, UG w Wijewie, UG we Włoszakowicach, UG w Przemęcie).

Legenda mapy podzielona jest na kilka grup tematycznych: edukacja i turystyka leśna, szlaki turystyczne, ochrona przyrody, turystyka kulturowa. Każda zakładka posiada bardziej szczegółowe rozszerzenie. I tak też możemy dowiedzieć się jak i gdzie rozmieszczone są np. parkingi leśne, szlaki biegowe, obszary ochrony ptaków, dwory i pałace, obiekty sakralne i inne. Po wybraniu interesującego nas obiektu i kliknięciu na niego przyciskiem myszy pojawia się krótka informacja.
Korzystając z naszej mapy możemy w łatwy sposób realizować nasze hobby, pasje, zainteresowania czy planować wypoczynek.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą i korzystania z niej.

Mapa