Aktualności Aktualności

Powrót

Sektor leśno-drzewny na forum

Sektor leśno-drzewny na forum

Jak zmiana systemu gospodarczego i powrót do gospodarki wolnorynkowej wpłynęły na rozwój sektora leśno-drzewnego? Od czego zależy jego przyszłość oraz jak ważną rolę pełni dziś? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji "Osiągnięcia sektora leśno-drzewnego w minionym 25-leciu", która odbyła się 3 grudnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Program konferencji obejmował dwie sesje referatowe podczas których była możliwość wysłuchania prelekcji poświęconych m.in. historii drzewnictwa w Polsce, strategii rozwoju lasów i leśnictwa, możliwościach zwiększenia użytkowania zasobów leśnych w dalszej perspektywie, czy też współczesnego podejścia do kształcenia dzisiejszej młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, przemysłu drzewnego, lokalnych samorządów oraz świata nauki.

Drzewnictwo w Polsce z ponad 1000 letnią tradycją przy obecnych realiach funkcjonowania na rynku musi być nowoczesne. Wdrażanie nowych rozwiązań wiąże się nieuchronnie ze zmianą dotychczasowego sposobu zarządzania i trybu pracy. O tym, jak dokonywać tych zmian, do jakich celów powinniśmy dążyć oraz czym jest Strategia PGL LP, mówił Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. strategii, organizacji i rozwoju.

Przedstawiciele Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentowali zmiany jakie zaszły w systemie edukacji przyszłej kadry leśnej. Elastyczne podejście do systemu kształcenia, powstawanie nowych specjalności ukazuje dostosowanie programu studiów do potrzeb rynkowych.

Rosnąca powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, prognozuje, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie z 36 mln m³ do 45 mln m³ w połowie stulecia.

Na temat rozwoju i możliwości zwiększenia użytkowania zasobów leśnych w Polsce  w perspektywie roku 2080 mówił Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Ponadto poruszano także kwestie dotyczące współpracy przemysłu drzewnego z gospodarką leśną w ostatnim czasie oraz perspektywy tego co nas czeka w przyszłości.

Ten sam temat, ale w ujęciu ekonomicznym przedstawił dr hab. Wojciech Lis, wskazując na dynamikę kształtowania się cen drewna a także wielkość jego podaży na polskim rynku w ostatnich 25-latach. Swoje stanowisko na temat stanu sektora drzewnego i jego współpracy z gospodarką leśną zaprezentowali przedstawiciele przemysłu drzewnego (Stora Enso Wood Supply Polska Sp z o o. oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego). Szanse i możliwości rozwoju sektora meblarskiego z kolei, nakreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Jerzy Smardzewski.

Niewątpliwie bardzo cenne przemyślenia i stwierdzenia, które pozostają po takich spotkaniach rodzą nowe perspektywy i są inspiracją do usprawnienia dalszych działań.

Zmiany jakie zaszły w leśnictwie na przełomie minionych 25 lat pokazały, że Lasy Państwowe mają potencjał i co więcej chęć do dalszych zmian, na wielu płaszczyznach gospodarki leśnej, łącząc tradycję z nowoczesnością - powiedział w podsumowaniu konferencji Piotr Grygier, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.