Aktualności Aktualności

Powrót

Przyrodnicza perła Wielkopolski

Przyrodnicza perła Wielkopolski

Wiecie, gdzie w Wielkopolsce można znaleźć najwięcej dzięciołów średnich? Albo przeprawić się promem przez Wartę do lasu, z którego inspirację czerpali zarówno Adam Mickiewicz, jak i Henryk Sienkiewicz? By poznać odpowiedzi na te pytania zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał w ramach programu Podróże po Wielkopolsce, gdzie opowiadamy o jednym z najcenniejszych wielkopolskich rezerwatów.

Woda to życie i jej rola w lasach jest szczególnie widoczna właśnie w tamtejszym rezerwacie. W widłach Warty i Lutyni rosną bowiem lasy łęgowe, które uzależnione są od regularnych wylewów rzek i poziomu wód gruntowych.

Rezerwat Czeszewski Las w Nadleśnictwie Jarocin to miejsce, którego historia sięga początku XX wieku. To tutaj w 1907 roku staraniem Franciszka Pfuhla został utworzony pierwszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody, chroniący najstarsze i najcenniejsze przyrodniczo fragmenty uroczyska.

Lasy łęgowe Uroczyska Czeszewo wraz z lasami rozciągającymi się wzdłuż Warty stanowią największy i najlepiej zachowany kompleks lasów łęgowych w Wielkopolsce i prawdopodobnie również w Europie. To prawdziwy unikat zachwycający swoim naturalnym pięknem i wartością historyczną. 

Na terenie rezerwatu odnotowano najwyższe zagęszczenie w kraju dzięcioła średniego

W granicach rezerwatu przyrody znajdują się bardzo liczne stanowiska rzadkich owadów, takich jak: kozioróg dębosz, pachnica dębowa czy ciołek matowy.

W 2008 roku przy rezerwacie utworzono Ośrodek Edukacji Leśnej, w którym odbywają się bezpłatne zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży. 

Z inicjatywy leśników w latach 2004–2011, aby zapobiegać wysychaniu starorzeczy, powstał szereg budowli hydrotechnicznych doprowadzających i zatrzymujących wodę w tym miejscu. 

W 2021 roku staraniem leśników i przyrodników teren rezerwatu powiększono, przez co powstał obiekt ochrony przyrody liczący 540 hektarów. 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się poniżej z odcinkiem programu "Podróże po Wielkopolsce" TVP 3 Poznań zrealizowanego właśnie w Rezerwacie Czeszewski Las. 

Logo Funduszy Norweskich i EOG.

Materiał zrealizowany w ramach programu "Podróże po Wielkopolsce", powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" - "Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy" w ramach projektu „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”.