Aktualności Aktualności

Powrót

Prawie 900 osób sprzątało Nadleśnictwo Antonin!

Prawie 900 osób sprzątało Nadleśnictwo Antonin!

Zakończyła się akcja "Wielkie Sprzątanie Nadleśnictwa Antonin".

W dniach od 17 kwietnia do 6 maja br. przeprowadzono akcję pn. "Wielkie Sprzątanie Nadleśnictwa Antonin". Do realizacji tego zadania zaproszono 47 podmiotów (samorządy, stowarzyszenia, szkoły i inne). Nadleśnictwo zapewniło worki na śmieci, rękawiczki oraz wywóz i utylizację śmieci.

Nadleśnictwo Antonin nie spodziewało się takiego wielkiego zainteresowania akcją „Wielkie Sprzątanie Nadleśnictwa Antonin". W sprzątanie zaangażowało się wiele podmiotów, co pokazuje celowość przeprowadzenia w przyszłości tego typu przedsięwzięć. Niewątpliwe powodzenie akcji wskazuje niezbicie, jak ważne i cenne dla lokalnej społeczności są lasy i czyste otoczenie, w którym żyją. W przyszłości planuje się rozszerzenie tej akcji, głownie na NGO-sy i samorządy.

W wielkiej akcji sprzątania nadleśnictwa uczestniczyło łącznie blisko 900 osób, głównie dzieci i młodzież szkolna, ale także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  w Odolanowie, Urzędu Gminy w Sośniach, członkowie Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie, PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp. i koła policyjnego PTTK nr 3, OSP ze Szklarki Przygodzickiej czy osadzeni w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. (w sumie ponad 25 różnych podmiotów).

W ramach tych działań zebrano ponad 20 ton śmieci w lasach. Ponadto w trzech szkołach posadzono z tej okazji 130 drzewek przekazanych przez szkółkę leśną w Świecy (Gimnazjum w Świecy, SP w Hucie i Garkach).

Zainicjowana przez leśników antonińskich akcja była wspólną lekcją poszanowania środowiska przyrodniczego. Jej celem było promowanie  „nie śmiecenia", edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Pracownicy nadleśnictwa – podczas akcji sprzątania – przeprowadzili dla najmłodszych uczestników pogadanki propagujące ograniczanie powstawania odpadów i ich negatywnego wpływu na stan oraz wizerunek lasów, otaczającej przyrody.