Aktualności Aktualności

Powrót

Otwarcie zmodernizowanej siedziby Nadleśnictwa Kalisz

Otwarcie zmodernizowanej siedziby Nadleśnictwa Kalisz

W dniu 20 maja 2016 r. odbyły się obchody 30-lecia reaktywacji Nadleśnictwa Kalisz połączone z uroczystością otwarcia zmodernizowanej siedziby nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Kalisz w obecnych granicach administracyjnych funkcjonuje od dnia 01 stycznia 1986 r. Reaktywowane zostało na podstawie Zarządzenia Nr 27/85 Dyrektora OZLP w Poznaniu z dnia 22 XI 1985 r. a w jego skład weszły obręby Ceków i Pieczyska, wyodrębnione z Nadleśnictwa Turek. Na siedzibę wyznaczono miejscowość Szałe, w gminie Opatówek.

W uroczystości otwarcia zmodernizowanej siedziby nadleśnictwa udział wzięli: Jego Ekscelencja ksiądz Edward JaniakBiskup Kaliski, Tomasz Markiewicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wraz z Zastępcami i Naczelnikami Wydziałów, Piotr Grygier - Dyrektor Senior, Nadleśniczowie, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej z Kalisza, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, przedsiębiorcy leśni współpracujący z nadleśnictwem oraz przedstawiciele architekta i wykonawcy modernizacji budynku.

Uroczystego otwarcia wyremontowanej siedziby Nadleśnictwa Kalisz dokonali: Tomasz Markiewicz - Dyrektor RDLP w Poznaniu, Piotr Grygier - Dyrektor Senior oraz Wiesław Chojnacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz. Po przecięciu „wstęgi" Nadleśniczy zwrócił się z prośbą do Jego Ekscelencji księdza Edwarda Janiaka o poświęcenie budynku.

W sali konferencyjnej Nadleśniczy Wiesław Chojnacki przedstawił prezentację przybliżającą historię i działalność Nadleśnictwa Kalisz. Przemowy okolicznościowe wygłosili również zaproszeni goście.

Podczas uroczystości poznańscy leśnicy podziękowali gorąco Jego Ekscelencji księdzu Edwardowi Janiakowi za nieustające duchowe wsparcie i 19 lat pełnienia funkcji Duszpasterza Leśników Polskich.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna uroczystości podczas, której wystąpiła Katarzyna Zawada, studentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, laureatka wielu festiwali i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych zarówno wokalnych jak i pianistycznych.