Aktualności Aktualności

Powrót

Nowy dyrektor RDLP w Poznaniu

Nowy dyrektor RDLP w Poznaniu

02 sierpnia p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Józef Kubica przedstawił nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr. inż. Andrzeja Koniecznego.

W siedzibie poznańskiej dyrekcji odbyło się uroczyste mianowanie nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica przekazał akt powołania dyrektorowi Andrzejowi Koniecznemu.

Andrzej Konieczny jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W pracy doktorskiej zajmował się zagospodarowaniem obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Swoją karierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, gdzie od 1996 roku pracował na różnych stanowiskach i w różnych nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadleśnictwie Pomorze. Odbył też staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden z jej inspektorów.

W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Następnie został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które to obejmował do 9 kwietnia 2021 r. 

Andrzej Konieczny, w 100-letniej historii RDLP w Poznaniu jest 19 z kolei dyrektorem.

Panu Dyrektorowi życzymy wielu sukcesów i satysfakcji na nowym stanowisku pracy.

Przez ostatnie 14 miesięcy roku poznańską dyrekcją kierował Jan Banacki, który pełnił tę funkcję
od 18 maja 2020 do 27 lipca 2021 r.