Aktualności Aktualności

Powrót

Niskoemisyjne przygotowanie gleby

Niskoemisyjne przygotowanie gleby

Lasy Państwowe wraz z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczynają na terenie Nadleśnictwa Oborniki projekt badawczy. Przez najbliższe 3 lata będą szukali odpowiedzi m.in. na pytanie jak i o ile, możemy zmniejszyć emisję CO2 przygotowując glebę pod sadzenie drzew.

Istota projektu

Badania pt. „Zmniejszenie emisji CO2 na etapie drzewostanu-ODNOWIENIE” pod kierownictwem prof. UPP dra hab. Bogdana Chojnickiego potrwają od 4 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024. Powierzchnie badawcze będą zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Oborniki (RDLP w Poznaniu). Zostaną przeprowadzone na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Na każdej powierzchni zlokalizowane zostaną punkty pomiarowe, gdzie sprawdzana będzie m.in. emisja CO2 oraz temperatura powietrza i gleby.

Zdjęcie przedstawia komorę i analizator do badania emisji CO2 z gleby leśnej. Fot. Tomasz Maćkowiak (RDLP w Poznaniu)

"Wraz ze wzrostem temperatury gleby leśnej rośnie też parowanie, równocześnie zwiększa się emisja CO2. Obecnie do przygotowania gleby pod sadzonki w lasach najczęściej wykorzystujemy pług LPZ-75, który wykonuje orkę w bruzdy. W badaniach porównamy tę praktykę z alternatywnym przygotowaniem gleby wałem WT, wykonującym talerze. Ten sprzęt wzrusza glebę punktowo, przez co emisja CO2 zapewne będzie mniejsza. Chcemy sprawdzić, ile mniejsza. To będzie również ważna informacja zwrotna w kontekście tzw. „emisji unikniętej”, nabierającej coraz większego znaczenia w gospodarce,a każda redukcja emisji w procesie produkcji przekłada się na konkretne skutki klimatyczne, przyrodnicze, ale także ekonomiczne"- wyjaśnia prof. Bogdan Chojnicki.

W projekcie liderem części leśnej jest prof. dr hab. Piotr Mederski, a osobą odpowiedzialną za badania fitosocjologiczne -  prof. dr hab. Paweł Rutkowski. W części badań prowadzonych przez prof. dra hab. Piotra Mederskiego  założono, iż zastosowanie wału trójzębnego pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 z maszyn leśnych, poprzez mniejsze zużycie paliw kopalnych. Ponadto zakłada się, iż nowa forma przygotowania gleby pozwoli na dalsze oszczędności wynikające z redukcji nakładów na pielęgnację upraw (również redukcji zużycia paliw kopalnych).  W obu przypadkach zostaną wyliczone korzyści ekonomiczne dla Lasów Państwowych.  Badania prof. dra hab. Pawła Rutkowskiego zakładają, iż forma przygotowania gleby będzie w istotny sposób wpływała na warunki mikrosiedliskowe oraz skład roślinności upraw leśnych.

Sprzęt wydrukowany w 3D

Do badań na powierzchniach zostanie wykorzystana tzw. ciemna komora połączona z analizatorem gazowym. Co ciekawe komora została wydrukowana na drukarce 3D, a oprogramowanie analizatora zaprojektowali amerykańscy inżynierowie. Pomiary będą wykonywane w obornickich lasach z częstotliwością co 2 tygodnie. Zebrane zostaną takie dane jak ilość emitowanego CO2 oraz temperatura i wilgotność gleby oraz powietrza. Automatyczne moduły pomiarowe kształtem przypominające grzyby sprawdzą 3 parametry: temperaturę w glebie, na powierzchni ściółki i 15 cm ponad nią.

Zdjęcie przedstawia analizator gazowy i komorę do badania emisji CO2. Fot. Tomasz Maćkowiak (RDLP w Poznaniu)

"Wymiernym efektem współpracy leśników z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie opracowanie zaleceń i gospodarczych wskazówek. Wierzymy, że efekty i praktyczne wnioski tych badań będą mogły zostać zaimplementowane również w innych regionach naszego kraju. Te działania pokazują jak ważne dla leśników, jest ciągłe doskonalenie gospodarki leśnej, szczególnie w obliczu odczuwanych przez wszystkich zmian klimatycznych oraz coraz większego zainteresowania społeczeństwa naszą pracą"- podkreślił dr inż. Andrzej Konieczny dyrektor RDLP w Poznaniu.