Aktualności Aktualności

Powrót

Młode pokolenie lasu już rośnie

Młode pokolenie lasu już rośnie

W ostatnich tygodniach na terenie 9 nadleśnictw posadzono ponad 12 tysięcy nowych drzew.

Wiosna to dla leśników bardzo pracowita pora roku. Właśnie wtedy trwają prace związane z sadzeniem lasu. Na terenie 9 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu leśnicy wraz z dziećmi i młodzieżą posadzili ponad 12 tysięcy nowych drzew. W akcji uczestniczyły nadleśnictwa: Karczma Borowa, Sieraków, Łopuchówko, Babki, Czerniejewo, Włoszakowice, Pniewy, Turek i Konin.

Wszystkie akcje odbywały się w ramach programu "100 milionów drzew do 2017 roku", której pomysłodawcą jest międzynarodowa organizacja ENO Programme Association. Celem akcji jest zaproszenie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkolnej, a także wszystkich chętnych i zainteresowanych partnerów społecznych oraz wolontariuszy do wspólnego sadzenia lasu wraz z leśnikami. Efektem edukacyjnym akcji ma być wzrost świadomości ekologicznej uczestników oraz kształtowanie świadomych postaw proekologicznych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

„Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych" Gerwin M.

 

Wszystkie akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ok. tysiąca uczestników. Wśród nich dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież ponadgimnazjalna, rodziny z dziećmi a nawet seniorzy. To jeszcze nie koniec wspólnego sadzenia nowego pokolenia drzew, podobne wydarzenia są cały czas organizowane na terenach Lasów Państwowych. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu z miejscowym nadleśnictwem.

Czy wiesz że?:

1. Skąd się biorą sadzonki drzew?

Sadzonki drzew produkuje się w szkółkach leśnych. Nasiona pochodzą ze specjalnie wyselekcjonowanych gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych, z plantacji albo plantacyjnych upraw nasiennych. Stanowią one potomstwo tzw. drzew matecznych. Sadzonki w szkółce są pielęgnowane, chroni się je przed chorobami i chwastami, a wiosną przed okresem sadzenia wyjmuje z gleby, sortuje, wiąże w pęczki i obsypuje ziemią. Przed transportem do lasu w specjalnych workach korzenie sadzonek są zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym hydrożelem.

2. Czy sadzenie lasu jest trudne?

Sadzenie lasu jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Należy pamiętać o odpowiednim doborze gatunków i wieku sadzonek, które chcemy posadzić. Bardzo istotną rolę odgrywa typ siedliska leśnego, żyzność, wilgotność oraz stan pokrywy gleby, a także technika sadzenia.

3. Czy las urośnie sam?

Oczywiście, w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach las może się odnowić bez pomocy człowieka. Dzieję się to za sprawą obsiewu nasion z otaczających starszych drzewostanów. Taki rodzaj odnowienia jest bardzo mile widziany przez leśników, ponieważ jest uzupełnieniem odnowienia sztucznego.

4. Sadzenie lasu to obowiązek leśnika.

Na leśnikach spoczywa obowiązek posadzenia nowego lasu w miejscu, gdzie stary drzewostan został uprzednio wycięty. Jest to zapisane w ustawie o lasach. Leśnicy co roku w całej Polsce sadzą 500 mln. drzew. Poza odnowieniami prowadzone są zalesienia, czyli sadzenie lasu na gruntach nieleśnych, czyli tam gdzie lasu wcześniej nie było. Dzięki takiemu postępowaniu lasów w Polsce przybywa!

Relacje w mediach:

http://www.karczmaborowa.poznan.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/1M8a/content/akcja-posadz-swoje-drzewko#.Vw4Hw_mLRD8

http://elka.pl/content/view/79279/80/

http://www.leszno24.pl/Galeria_Wielkie_sadzenie_drzew,g,2969.html

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/sadzenie-lasu-w-sierakowie-nadlesnictwo-zaprosilo-uczniow,3690433,gal,19509219,t,id,tm,zid.html

http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/midzychod/18242-sierakow-nie-byo-nas-by-las