Aktualności Aktualności

Powrót

Las bliżej nauczycieli

Las bliżej nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli to bardzo dobry sposób na przekazywanie wiedzy o lasach, przybliżanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz okazja do zaprezentowania oferty edukacyjnej PGL LP.

W miniony piątek, 8 kwietnia w Nadleśnictwie Karczma Borowa odbyły się warsztaty dla nauczycieli z powiatu leszczyńskiego. Formuła spotkań z pedagogami coraz częściej wykorzystywana jest w czynnej edukacji leśnej. W ich trakcie wypracowane zostają dobre praktyki w oparciu o 10-letnie Programy Edukacji Leśnej. Najważniejsze z nich zakładają współpracę w ramach samodzielnego korzystania przez pedagogów z infrastruktury nadleśnictw, podczas prowadzenia zajęć w oparciu o wiedzę i materiały przygotowane przez edukatorów leśnych. To również doskonały moment na wysłuchanie potrzeb nauczycieli, zaprezentowanie oferty edukacyjnej czy przekazanie informacji o najważniejszych bieżących zagadnieniach nie tylko edukacyjnych ale i medialnych, związanych z lasami i leśnictwem. Nieoceniony jest również bezpośredni kontakt, wymiana doświadczeń, sprzyjająca pielęgnowaniu wzajemnej współpracy.

Program warsztatów obejmował również tematykę zrównoważonego rozwoju w edukacji leśnej i lasów w perspektywie globalnej. Nauczyciele poprzez pracę w grupach zdobywali wiedzę o drewnie, poznając jego budowę oraz właściwości fizyczne. Zajęcia o tematyce "Drewno jest wspaniałe" prowadziła zaproszona edukatora Karolina Prange, na co dzień pracująca w Ośrodku Edukacji Leśnej "Łysy Młyn" (Nadleśnictwo Łopuchówko). O tym, że drewno może służyć niczym malarskie płótno nauczyciele przekonali się pod koniec zajęć, wykonując malunki na drewnianych krążkach pod okiem Anny Baryczy i Małgorzaty Krupy z sąsiedniego Nadleśnictwa Włoszakowice. Tym samym oprócz integracji ze środowiskiem pedagogów niezwykle ważna okazała się współpraca między poszczególnymi jednostkami LP, a wzajemne podpatrywanie "dobrych praktyk" będzie z pewnością procentować w przyszłości.