Aktualności Aktualności

Powrót

Łączymy siły dla Puszczy Noteckiej

Łączymy siły dla Puszczy Noteckiej

W dniu 27 czerwca br. na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka" odbyło się spotkanie dyrektorów trzech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP w Poznaniu, RDLP w Pile, RDLP w Szczecinie), w trakcie, którego podjęto kolejne kroki na rzecz rozwoju i promocji tego wyjątkowego obszaru.

Podczas narady poruszano, zarówno kwestie dotyczące problematyki funkcjonowania LKP „Puszcza Notecka", jak i całościowego spojrzenia na jeden z największych zwartych kompleksów leśnych Polski.

LKP „Puszcza Notecka" powstały w 2004 r., w północnej części Wielkopolski jest największym Leśnym Kompleksem Promocyjnym w Polsce. Objęty w całości ochroną w ramach programu Natura 2000 z uwagi na priorytetowe siedliska ptaków. To obszar transgraniczny, obejmujący swym zasięgiem teren ośmiu nadleśnictw (Sieraków, Oborniki, Potrzebowice, Krucz, Wronki, Międzychód, Skwierzyna i Karwin), podlegających trzem regionalnym dyrekcjom: w Poznaniu, Szczecinie i Pile. Jego powierzchnia wynosi 137 tys. ha. RDLP w Poznaniu reprezentują kolejno Nadleśnictwo Sieraków oraz Nadleśnictwo Oborniki.

W czasie spotkania omawiano szczegółowo tematykę edukacji leśnej, zagospodarowania turystycznego, a także promocji tego niezwykłego pod względem przyrodniczym terenu. Dodatkowo rozmowy dotyczyły kwestii zarządzania drogami, gospodarki wodnej oraz zagospodarowania lasu.

Spotkanie zakończono w symbolicznym miejscu przy „Kamieniu Dyrektorów" u zbiegu granic trzech regionalnych dyrekcji.