Aktualności Aktualności

Powrót

Krajowa Narada Leśników w Kielcach

Krajowa Narada Leśników w Kielcach

Kilkuset leśników z całej Polski przybyło na Krajową Naradę Leśników w Kielcach z okazji 90-lecia Lasów Państwowych. W uroczystej naradzie uczestniczyli Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Minister środowiska Maciej Grabowski przedstawił fundamentalne założenia przedwojennych Lasów Państwowych, tj. zasadę samofinansowania i utrzymania trwałości lasów. Docenił też wzrost lesistości Polski w latach powojennych oraz ewolucję, którą przeszło polskie leśnictwo zmierzając do zrównoważonej gospodarki leśnej. Podkreślił też znaczenie LP dla ochrony środowiska w Polsce oraz przypomniał, że organizacja ta jest dziś największym w Unii Europejskiej publicznym zarządcą lasów.

Prof. Jerzy Hausner z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił tezy referatu programowego narady "Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki leśnej".

Dyrektor generalny LP Adam Wasiak, skupił się na przyszłości organizacji. Przedstawił perspektywy rozwoju LP, możliwości pozyskania surowca i projekty najpilniejszych zmian m.in. w polityce kadrowej, optymalizacji obrotu drewnem (tak, by zmniejszyć pracochłonność tych prac), polityce mieszkaniowej i inwestycyjnej.

Oprócz referatów i wystąpień narada była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, a także kordelasów leśnika polskiego.

    

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Piotr Grygier został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych, zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej, Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego.

Wśród wyróżnionych osobistości był również Andrzej Wawrzyniak, nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego.