Aktualności Aktualności

Powrót

Konsultacje planów ochrony rezerwatów przyrody z terenu Nadleśnictwa Krotoszyn

Konsultacje planów ochrony rezerwatów przyrody z terenu Nadleśnictwa Krotoszyn

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpił do opracowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody Dąbrowa Smoszew i Miejski Bór leżących na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn.

Od 12 lipca trwają konsultacje społeczne dot. projektów planów ochrony dla dwóch krotoszyńskich rezerwatów:

1. Dąbrowa Smoszew (ustanowiony w 1998 r.), którego celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu grądu i łęgu z panującym drzewostanem dębu szypułkowego oraz chronionych gatunków: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów i jaskier kaszubski. Rezerwat zajmuje powierzchnię 13,85 ha.

2. Miejski Bór (ustanowiony w 1987 r.), którego celem ochrony jest zachowanie fragmentów drzewostanów z siedliskami licznie występujących okazów gatunków chronionych: wawrzynek wilczełyko i wiciokrzew pomorski.  Rezerwat zajmuje powierzchnię 29,23 ha.

Konsultacje potrwają przez kolejnych 21 dni licząc od daty ogłoszenia.

Uwagi i wnioski do projektów można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 8:30-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:15–15:00; e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

Zobacz także:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu