Aktualności Aktualności

Powrót

Komunikat - Inwentaryzacja dzików

Komunikat - Inwentaryzacja dzików

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje, że dnia 21 października 2016 r. na terenie podległych nadleśnictw odbędzie się inwentaryzacja dzików, zorganizowana w celu określenia ich liczebności. Inwentaryzacja dzików jest wspólnym przedsięwzięciem Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego.

RDLP w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w inwentaryzacji dzików: organizacje pozarządowe, samorządy, przedstawicieli jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zgłoszenia dotyczące udziału w inwentaryzacji dzików prosimy kierować bezpośrednio do nadleśnictw. Adresy nadleśnictw i kontakt telefoniczny dostępny jest w zakładce Kontakt.

Nadleśnictwa udzielą szczegółowych informacji o zasadach przeprowadzenia inwentaryzacji i sprawach organizacyjnych.