Aktualności Aktualności

Powrót

Jubileusz Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

Jubileusz Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

Z okazji 20. rocznicy utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Poczta Polska S.A. przygotowała dla nas wyjątkową pamiątkę.

Z inicjatywy członków witaszyckiego koła Polskiego Związku Filatelistów powstał pomysł upamiętnienia tego wydarzenia w wyjątkowy i nie codzienny sposób. Z tej okazji od 17 października bieżącego roku, przez 28 kolejnych dni, w jarocińskim urzędzie pocztowym, będzie stosowany okolicznościowy datownik.

Zazwyczaj pocztowym stemplom okolicznościowym towarzyszy również emisja tzw. „korespondentki", czyli kartki okolicznościowej. Poczta zdecydowała o przygotowaniu kartki, której temat jest związany z tegorocznym jubileuszem. Projekt kartki beznominałowej, podobnie jak w przypadku okolicznościowego datownika, to wynik wspólnej pracy członków witaszyckiego koła Polskiego Związku Filatelistów, Nadleśnictwa Jarocin oraz pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Wielkość nakładu wynosi 1000 szt.

                                                                           * * *  

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy leży w środkowej Wielkopolsce. Utworzony został na mocy rozporządzenia wojewodów poznańskiego i kaliskiego z dnia 17 października 1994 r. Park zajmuje obszar 15 794,84 ha (ok. 52% jego powierzchni stanowią grunty orne, ok. 39% lasy), obejmując fragmenty gmin: Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą i Żerków. Przedmiotem ochrony jest unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a także wartości kulturowe, związane z interesującą przeszłością tego regionu. Teren parku leży w dorzeczu Warty i odwadniają go rzeki Warta, Miłosławka i Lutynia. Rzeki te na terasie zalewowej utworzyły liczne, niezwykle malownicze starorzecza. Pradolina Warciańsko-Odrzańska dzieli park na dwie części: północną, w której zdecydowanie przeważają lasy, oraz południową, o krajobrazie bardziej mozaikowym i większym udziale pól uprawnych. Urozmaicona rzeźba powierzchni Parku jest wynikiem działalności lodowca, który podczas ostatniego zlodowacenia osiągnął tu południowy kraniec swego zasięgu. Na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Pałac w Śmiełowie z końca XVIII wieku w którym latem 1831 roku przebywał Adam Mickiewicz i w którym znajduje się powstałe w 1975 roku muzeum jego imienia.
 

Fot. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy