Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja

Informacja

RDLP w Poznaniu informuje, że nie zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na staż. Kandydaci otrzymają stosowne zawiadomienia w formie korespondencji indywidualnej.