Aktualności Aktualności

Powrót

Fotograficzne CZARY

Fotograficzne CZARY

Nostalgiczna, tajemnicza, romantyczna, wzruszająca…- te słowa świetnie opisują najnowszą wystawę fotografii w Ośrodku pod Dziewiczą Górą.

Autorką wystawy o zagadkowym tytule „MoCZARY i urOCZYska”, której wernisaż miał miejsce 15 kwietnia w Salonie Fotografii Przyrodniczej FOTONATURA, jest wielokrotnie nagradzana Adriana Bogdanowska. Ogromna wrażliwość na piękno przyrody i dziesiątki godzin spędzonych wśród tytułowych moczarów i uroczysk zaowocowały nostalgicznymi ujęciami mieszkańców tych miejsc. Uczestnicy wernisażu mieli także okazję obejrzeć diaporamy i filmy prezentujące m. in. życie żurawiej rodziny, zachowania godowe płazów czy też misterne dzieła pajęczaków. Woda to życie – tymi słowami Autorka podsumowała spotkanie zwracając uwagę zebranych na ogromną bioróżnorodność terenów podmokłych i potrzebę ich ochrony. Wydarzenie zgromadziło blisko 50 osób.

Wystawę można podziwiać do 13 czerwca w godzinach funkcjonowania OEPL Dziewicza Góra.