Aktualności Aktualności

Powrót

Egzamin kwalifikujący na staż

Egzamin kwalifikujący na staż

17 października 2014 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje, iż w związku ze zgłoszeniem się kandydatów na staż w liczbie przekraczającej tegoroczny limit etatów stażowych, na podstawie § 4 ust. 9 zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikujący na staż.

Egzamin odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  Poznaniu przy ulicy Gajowej 10 (w sali nr 30) w godzinach:

- dla absolwentów średnich szkół leśnych – 9:30
- dla absolwentów wyższych szkół leśnych – 12:00

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci okazują swój dowód osobisty.

Absolwenci szkół innych niż leśne ubiegający się o staż w Lasach Państwowych nie przystępują do egzaminu.

O wynikach postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.