Aktualności Aktualności

Powrót

Edukator wystąpień się nie boi

Edukator wystąpień się nie boi

Poznańscy leśnicy ćwiczyli sztukę wystąpień publicznych oraz emisji głosu.

W dniach od 1 do 3 września edukatorzy leśni z terenu RDLP w Poznaniu spotkali się
na warsztatach w Łowyniu k. Międzychodu. Program szkolenia obejmował m.in. sztukę fotografii. Każdy miał możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami robienia zdjęć przyrodniczych i reporterskich. Uczestnicy ćwiczyli prawidłowe kadrowanie zdjęć oraz wykonali liczne fotografie portretowe, które następnie były omawiane pod okiem trenerów.

Bardzo ważną cechą dobrego edukatora jest umiejętność prezentowania tematów w interesujący i ciekawy sposób. W tym celu uczestnicy szkolenia podnieśli swoją wiedzę m.in. z zakresu prawidłowego konstruowania prezentacji i panowania nad głosem w sytuacjach stresowych. Swój dotychczasowy „warsztat edukatora" mogli skonfrontować na forum grupy. Każde wystąpienie oceniane było przez ekspertów. Udzielali oni wiele cennych wskazówek i porad, których zastosowanie w znaczący sposób ułatwia pracę edukatora.