Aktualności Aktualności

Powrót

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku dzień 14 października to ważne wydarzenie w gronie pedagogicznym. W tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji na ręce wszystkich pedagogów składamy najserdeczniejsze życzenia. Jest to również okazja do przypomnienia roli edukacji leśnej w kształtowaniu postaw ekologicznych i budowaniu świadomości o naszych zasobach leśnych. To dzięki edukatorom, pracującym w naszych jednostkach możecie poznawać LAS, procesy i zjawiska, które w nim zachodzą oraz wiele funkcji, które może on pełnić w naszym codziennym życiu. To ciężka praca pedagogiczna, osadzona w edukacji pozaformalnej. Dzisiejszy dzień to z pewnością również ich święto - edukatorów leśnych.

Czym jest edukacja leśna?

Trudno sobie wyobrazić, by w jakimkolwiek innym zawodzie można przeżyć całe życie i nie zobaczyć końcowego efektu swojej pracy. Zawód leśnika jest pod tym względem wyjątkiem. Od posadzenia sadzonki do wieku dojrzałości drzewostanu mija bowiem 100 lat. Corocznie ponad 150 tys. osób korzysta z naszej oferty edukacyjnej, w tym ponad 700 szkół. Pamiętajmy, iż najwspanialszym obiektem edukacyjnym jest sam LAS, który możemy poznawać wszystkimi zmysłami. Zapraszamy Was do niego! Niczym słoje drewna, odmierzające upływający czas, drzewa łączą kolejne pokolenia leśników, przejmujących obowiązki po swoich poprzednikach. Dbających, pielęgnujących i chroniących nasze dobro narodowe, wspólny skarb naszej przyrody. Gdy zapytamy leśników czym jest dla nich praca, często usłyszymy, że to nie tylko praca ale pasja i powołanie. To służba leśna i poświęcenie swojego życia, by zachować i odtwarzać lasy w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń, z całym ich bogactwem przyrody, wartości kulturowych i społecznych. Bardzo ważną częścią tej pracy jest dzielenie się swoją wiedzą, wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu poszanowania praw dla przyrody i człowieka, kształtując postawy proekologiczne. To również przekazywanie wiedzy o naszym najbliższym otoczeniu, historii, wartościach kulturowych, przyrodniczych czy gospodarczych.

Co roku z różnych form działalności edukacyjnej prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu korzysta ponad 150 tys. osób. Leśnicy tworzą ścieżki dydaktyczne, budują wiaty, ośrodki i izby edukacji. W tych miejscach można łatwo nauczyć się rozróżniać leśne rośliny i zwierzęta, zrozumieć prawa rządzące przyrodą, odkryć jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia drewno i gospodarka leśna. W każdym nadleśnictwie pracuje edukator odpowiedzialny za prowadzenie edukacji. Z taką osobą można się skontaktować i umówić na lekcję przyrody w lesie, w klasie, na ścieżce dydaktycznej lub w ośrodku edukacji. Lekcje organizowane przez leśnych edukatorów są bezpłatne. Warto z nich skorzystać!

Na samodzielny spacer warto wybrać się na ścieżki przyrodniczo-leśne. To doskonała forma aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Spacer w lesie połączony jest z treściami edukacyjnymi, przekazywanymi za pośrednictwem tablic dydaktycznych, umieszczonych w najciekawszych miejscach  trasy. To swoiste przystanki, będące skarbnicą wiedzy o wszystkich funkcjach lasu. Na terenie poznańskiej dyrekcji zlokalizowanych jest 57 takich ścieżek. Infrastruktura edukacyjna opiera się również o najważniejsze centra edukacji – dziesięć Ośrodków Edukacji Leśnej, 21 izb edukacyjnych i 50 wiat, znanych powszechnie pod nazwą „zielonej klasy". Opisujemy je dla Was w specjalnej zakładce na naszej stronie.

ZAPRASZAMY!