Aktualności Aktualności

Powrót

90 lat Nadleśnictwa Koło

90 lat Nadleśnictwa Koło

Nadleśnictwo Koło obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia.

Uroczyste obchody odbyły się 11 września. Leśnicy z Nadleśnictwa Koło i zaproszeni goście zebrali się podczas mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Homilię wygłosił ks. biskup Edward Janiak - wieloletni krajowy kapelan leśników, obecnie pełniący godność Ordynariusza Diecezji Kaliskiej. Homilia odwoływała się do nauk św. Jana Pawła II., przypomniała o ważnej służbie człowieka wobec otaczającej przyrody.

W ogrodach siedziby nadleśnictwa Koło w Gaju Stolarskim, nadleśniczy Mirosław Macherski powitał wszystkich gości i przybliżył historię Nadleśnictwa na przestrzeni 90 lat. Szczególnie w tym dniu wspominano śp. Stanisława Tomkiewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Koło w latach 1919-1937. Jego osobę upamiętniono obeliskiem, który uroczyście odsłonięto w dniu obchodów.- „Ukształtował i rozbudował Nadleśnictwo niestrudzoną pracą i energią"

Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Jako pierwsze zostały wręczone odznaki honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznane przez Ministra Środowiska. Odznaki otrzymali Kazimierz Szymański, inżynier nadzoru oraz Albin Rudniak, leśniczy. Wręczenia dokonała Katarzyna Kępka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Piotr Grygier, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Odznaką honorową za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, został odznaczony Mirosław Macherski, nadleśniczy Nadleśnictwa Koło. Odznakę honorowa otrzymał z rąk nadbryg. Wojciecha Mendelaka, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało Henrykowi Gostyńskiemu, z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło, odznakę za zasługi dla pożarnictwa.

Kordelasem leśnika odznaczeni zostali: nadleśniczy Mirosław Macherski, leśniczy Marek Klonowski, leśniczy Stanisław Popiołek i emerytowany pracownik administracji, Marek Szmajdziński. Podczas obchodów jubileuszu podsumowano i wręczono nagrody dla laureatów II biegu „Biegam, bo lubię lasy" oraz konkursu plastycznego „Las moim przyjacielem".

Dodatkową atrakcją były wystawy tematyczne, poświęcone m.in. historii Nadleśnictwa, historii badań archeologicznych Parku Kulturowego w Wietrzychowicach i Gaju (Fundacja archeologiczna im. Prof. Konrada Jażdżewskiego) oraz historii pierwszego na ziemiach polskich hitlerowskiego obozu zagłady „Kulmhof" w Chełmnie nad Nerem (Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie). Ponadto każdy mógł obejrzeć kolekcje owadów egzotycznych przygotowaną przez Pana Szymona Czerwińskiego oraz - ekspozycję trofeów łowieckich z kolekcji zgromadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Koło.