Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
61 668 44 11
61 668 44 10
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Tomasz Markiewicz
61 668 44 11
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Ireneusz Niemiec
61 668 44 02
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jacek Kokociński
61 668 44 03

Wydział Organizacji i Kadr

Cezary Major
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 89
Justyna Szmyt
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 19
Halina Wiśniewska
Specjalista
Tel.: 61 668 44 16
Lucyna Olszewska
Specjalista
Tel.: 61 668 44 87
Juliano Jarenczuk
specjalista
Tel.: 61 668 44 14
Mirosław Górski
Starszy specjalista SL
Tel.: 61 668 44 44

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Mariusz Kochanowicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 25
Piotr Szyszko
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 28
Ryszard Maciejewski
Główny specjalista Służby Leśnej
Jan Świerblewski
Główny specjalista Służby Leśnej
Łukasz Walter
Starszy specjalista Służby Leśnej
Dariusz Węclewski
Specjalista Służby Leśnej

Wydział Edukacji i Promocji

Rafał Śniegocki
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 85
Karolina Kapałka-Boratyńska
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej
Tel.: 61 668 44 88 i 570 523 082
Małgorzata Krokowska-Paluszak
Specjalista ds. komunikacji i promocji - rzecznik prasowy
Tel.: 61 668 44 86, 609 946 691, 531 804 002

Zespół ds. Ochrony Mienia i Obronności

Jerzy Głowacki
Kierownik Zespołu
Tel.: 61 668 44 20
Małgorzata Malińska
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 21
Hubert Wojciechowski
Specjalista
Tel.: 61 668 44 22

Samodzielne stanowisko Pracy ds. BHP

Jacek Wiekiera
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 83

Biuro Polowań

Artur Poświatowski
Specjalista

Wydział Gospodarki Leśnej

Jacek Szaj
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 30
Jędrzej Szyguła
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 33
Grzegorz Stachowiak
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 31

Wydział Ochrony Lasu

Marlena Kowalkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 35
Jarosław Kasprzyk
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 37
Sebastian Golczak
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 38
Zuzanna Pichola
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 39

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Tomasz Adamczewski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 50
Marianna Koprowska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 51
Mariola Drzewiecka
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 53
Henryk Bober
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 54
Alicja Szydłowska-Lubawy
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61-668-44-55
Jedrzej Górski
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 52

Wydział Infrastruktury Leśnej

Marek Dominikowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 40
Joanna Skonieczna
Specjalista
Tel.: 61 668 44 41
Robert Ciesielski
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 42
Jarosław Furmańczyk
Starszy specjalista
Tel.: 61 668 44 43

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki

Leszek Rząsa
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 84

Wydział Księgowości

Iwona Geming
Główny Księgowy
Tel.: 61 668 44 60
Aneta Śliwińska
Specjalista
Tel.: 61 668 44 61
Magdalena Korytowska
Specjalista
Tel.: 61 668 44 62
Katarzyna Kasprzyk
Specjalista
Tel.: 61 668 44 63
Ewa Janaszek
Starszy specjalista
Tel.: 61 668 44 64

Wydział Analiz i Planowania

Tomasz Paul
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 65
Barbara Kozieras
Specjalista
Tel.: 61 668 44 66
Marta Dadacz
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 68
Małgorzata Brzostowska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 67

Wydział Gospodarki Drewnem

Marcin Pelcner
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 45
Elżbieta Buchholz
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 46
Tadeusz Konieczny
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 47
Adriana Senger
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 48
Katarzyna Dolata-Wiciak
Starszy specjalista Służby Leśnej
Wiesław Tomczak
Starszy specjalista Służby Leśnej
Justyn Zaradniak
Starszy specjalista Służby Leśnej
Mariusz Wolnik
Specjalista Służby Leśnej

Wydział Informatyki

Modest Winkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 70
Piotr Grześ
Specjalista
Tel.: 61 668 44 71
Michał Fabrowski
Starszy specjalista
Tel.: 61 668 44 72
Łukasz Żak
Specjalista
Tel.: 61 668 44 73

Wydział Administracji

Anna Zander
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 75
Dorota Fąfara
Specjalista
Tel.: 61 668 44 76
Urszula Ignaczak
Sekretarka
Tel.: 61 668 44 11
Justyna Polaniak
Starszy specjalista
Tel.: 61 668 44 77
Ewa Kaźmierczak
Specjalista
Tel.: 61 668 44 78
Roman Adamski
Pracownik obsługi
Tel.: 61 668 44 79
Krzysztof Namysł
Kierowca