Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

61 668 44 11

61 668 44 10

sekretariat@poznan.lasy.gov.pl

ul. Gajowa 10
60-959 Poznań

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Tomasz Markiewicz

61 668 44 11

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Ireneusz Niemiec

61 668 44 02

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Jacek Kokociński

61 668 44 03

email

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych