Leśny Savoir Vivre

Las to wspaniałe miejsce do uprawiania sportu, turystyki czy rekreacji, ale trzeba wiedzieć, jak się zachowywać i korzystać z jego dobrodziejstw bez szkody dla przyrody i nas samych. Zanim wybierzesz się do lasu przeczytaj koniecznie nasz leśny Savoir Vivre.

Leśny Savoir Vivre

 • Czytaj tablice informacyjne i ostrzegawcze, stosuj się do instrukcji. Przy wysokim, III stopniu zagrożenia pożarowego obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Sprawdzaj aktualności na stronie internetowej nadleśnictw;
 • Wędruj wyznaczonymi szlakami  drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m. wysokości objęte są zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by ni niszczyć młodych drzew;
 • Jeśli zabierasz do lasu psa prowadź go na smyczy, by nie płoszył innych zwierząt;
 • Nie rozpalaj ognisk i nie używaj  otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;
 • Nie zostawiaj w lesie śmieci, zabierz je ze sobą. Jeżeli zobaczysz nielegalne wysypiska zgłoś to leśnikom lub policji;
 • Jeżeli podczas wycieczki zauważyłeś niepokojącą sytuację, niedozwolone zachowanie, pożar lub niebezpieczeństwo dla przyrody i ludzi, zawiadom straż pożarną, leśników lub policję dzwoniąc pod telefon alarmowy 112 lub do straży pożarnej 998;
 • Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin – większość z nich jest pod ochroną;
 • Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się karmiący rodzice;
 • Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;
 • Konno możesz poruszać się po lesie wyłącznie po wytyczonych do tego ścieżkach.
 • Ognisko na biwaku rozpalaj z zachowaniem warunków bezpieczeństwa wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym - wskazanym przez leśników. Po zakończeniu biwakowania pamiętaj, by nie zostawiać ogniska bez opieki, nawet jeśli pozostał tylko popiół. By mieć pewność, iż wiatr nie roznieci go na nowo należy obsypać je ziemią a wokół wykopać rowek lub odgarnąć ściółkę do czystej ziemi;
 • Informacje o miejscach biwakowania znajdziesz na stronie internetowej nadleśnictwa;
 • Burza w lesie nie jest tak samo groźna jak na otwartej przestrzeni. Pamiętaj jednak, by nie chować się pod samotnymi drzewami ani w kępach drzew wyodrębnionych z drzewostanu. W lesie najbezpieczniej jest na terenie obniżonym;
 • Pamiętaj, by do lasu zakładać długie spodnie ze ściągaczami. Zabezpieczy Ciebie to przed uciążliwymi insektami i łatwiej wypatrzysz wspinającego się kleszcza.