Aktualności

Zaledwie 2 miesiące po huraganie 100-lecia, 5 października Wielkopolskę ponownie dotknął kataklizm. Uszkodzone domy, zerwanie trakcje, braki w dostawach prądu i wody to tylko niektóre ze skutków orkanu Ksawery. Ucierpiały również lasy. Szalejący w południowo-zachodniej Wielkopolsce orkan według wstępnych szacunków spowodował szkody na blisko 160 000 m3 drewna.

Wydarzenia

Poznaniacy, tak jak w latach poprzednich będą mogli wymienić makulaturę na... sadzonkę.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r.

Oferta łowiecka

Na ternie RDLP w Poznaniu funkcjonuje 16 obwodów łowieckich z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Staż w Lasach Państwowych

Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzą staże dla absolwentów szkół leśnych.

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.

Zakazy wstępu do lasu

Zasady zachowanie się w lasach reguluje Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku.

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.