Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Historia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu obchodzi w 2015 roku jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Dzisiejszy wizerunek zawdzięcza swej odpowiedniczce, powołanej 31 stycznia 1920 r. Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest jedną z 17 dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.