Spotkanie wielkopolskich kombatantów-leśników

28 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie wielkopolskich kombatantów-leśników, którego gospodarzem był zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Poznaniu Henryk Piskonowicz.

Wśród wielu tematów poruszonych w rozmowach pojawiało się zagadnienie pamięci o minionych czasach, którego świadkami byli uczestnicy spotkania.

O wielkiej wartości ich świadectwa mówią ich terminarze wypełnione licznymi prelekcjami, wykładami i pogadankami organizowanymi przez różne instytucje (szkoły, muzea) z udziałem kombatantów.

W tym kontekście na uwagę zasługują także świadectwa materialne. Należą do nich na przykład dokumenty, fotografie, prywatne zapiski dotyczące technikum leśnego w Margoninie, skompletowane i usystematyzowane tematycznie przez Zenona Adamczewskiego, emerytowanego dyrektora technikum leśnego w Mojej Woli. W tej kategorii mieszczą się także wydawnictwa książkowe, jak na przykład SołtytsBoguniewski, czy W czermnej okolicy autorstwa Zenona Adamczewskiego.

Wspomnieniowa atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim uczestnikom, którzy zgodnie podkreślali także towarzyski aspekt cyklicznych spotkań. Dlatego tematom z przeszłości towarzyszyły również plany na najbliższe lato, kiedy to grupa spotka się ponownie – tym razem na sesji terenowej.