Aktualności Aktualności

WARSZTATY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH OBSZARÓW NATURA 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Warszaty dotyczyć będą aż sześciu obszarów:

 • Stawy Kiszkowskie PLH300050, które odbędą się 25 czerwca 2018 r., w godz. 10-13, w sali Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2 w Kiszkowie;
   
 • Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, które odbędą się 26 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego, na Placu Zamkowym 7, w Środzie Wielkopolskiej;
   
 • Kopanki PLH300008, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 9-11, w Szkole Podstawowej w Kopankach;
   
 • Zamorze Pniewskie PLH300036, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 12-15, w Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach, przy ul. Dworcowej 37 w Pniewach;
   
 • Dolina Samicy PLH300013, które odbędą się 28 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu;
   
 • Będlewo-Bieczyny PLH300039, które odbędą się 29 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w sali Nadleśnictwa Konstantynowo, pod adresem Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ich celem jest zaprezentowanie podstaw prawnych i teoretycznych opracowywania pzo oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki obszarów i przedmiotów ochrony.

Ramowy program warsztatów obejmuje:

 • powitanie i przedstawienie celu spotkania
 • prezentacja nt. projektów planów zadań ochronnych (podstawy teoretyczne)
 • przerwa kawowa
 • prezentacja dot. obszaru Natura 2000 oraz przedmiotów ochrony
 • podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.