Aktualności Aktualności

Spotkanie w sprawie bezpiecznego przebywania na terenach leśnych

29 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie na którym omówiono aktualną sytuację pożarową w wielkopolskich lasach oraz kwestię zabezpieczenia obozów harcerskich odbywających się na obszarach leśnych.

W trakcie spotkania Państwową Straż Pożarną reprezentowali: wielkopolski komendant wojewódzki PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz naczelnikiem wydziału operacyjnego – mł. bryg. Tomaszem Grelakiem. Z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu uczestniczyli Tomasz Markiewicz, dyrektor RDLP oraz Jerzy Głowacki, kierownik zespołu ds. ochrony mienia i obronności i Leszek Rząsa, główny geomatyk poznańskiej dyrekcji.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki zwrócił uwagę na konieczność koordynacji działań wszystkich służb i instytucji w kontekście zapewnienia bezpiecznego wypoczynku społeczeństwa w okresie letnim oraz obozowania harcerzy na obszarach leśnych. W trakcie spotkania ustalono, że zostaną przygotowane wspólne wytyczne i rekomendacje służb i instytucji, które będą przekazywane organizatorom wypoczynku. Wszystkie obozowiska i kolonie odbywające się poza infrastrukturą budowlaną będą objęte skoordynowaną kontrolą służb.

W czasie spotkania omówiono również obecną sytuację pożarową w lasach. Aktualnie na terenie leśnym RDLP w Poznaniu utrzymuje się trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W godzinach południowych wilgotność ściółki osiąga już próg palności i waha sie od 7 do 13 %. Służby leśne oraz strażacy apelują do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Od początku roku w lasach poznańskiej dyrekcji powstało 50 pożarów lasu na powierzchni ok. 10 ha.

Głównym sprawcą pożarów jest jednak człowiek. Ponad 90% pożarów powstaje w wyniku nieświadomej lub świadomej działalności ludzkiej. Pamiętajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas wypoczynku w lesie.  Leśnicy oraz strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza przy wykrywaniu źródeł ognia.