Aktualności Aktualności

Studia z przyszłością

Studenci Wydziału Leśnego UP w Poznaniu spotkali się z Tomaszem Markiewiczem, dyrektorem RDLP w Poznaniu, który przyszłym absolwentom przedstawił perspektywy pracy w Lasach Państwowych.

Wszystkich uczestników spotkania przywitał prof. dr hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. Dyrektor RDLP w Poznaniu przedstawił charakter i specyfikę poznańskiej dyrekcji oraz charakter pracy w Lasach Państwowych. W spotkaniu uczestniczył również Cezary Major, naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, który przedstawił m.in. warunki odbywania stażu w jednostkach Lasów Państwowych, przedstawił sytuację kadrową na najbliższe lata, system wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń dla pracowników. Ponadto uczestnicy poznali zasady programu "Leśne talenty" skierowanego do wszystkich absolwentów Wydziałów Leśnych. W ramach tego programu spośród stażystów zostają  wyselekcjonowanie osoby wyróżniające się kwalifikacjami zawodowymi oraz wykazujące postawy szczególnie pożądane w pracy w jednostkach Lasów Państwowych.

Niezbędne informacje dotyczące warunków odbycia stażu w Lasach Państwowych znajdują się na stronie internetowej RDLP w Poznaniu.

O tym jak zostać leśnikiem? jaką szkołę trzeba ukonczyć? i co zrobić dalej opowiada Michał Wojcieszkiewicz w jednym w odcinów Oblicza lasów #2