Aktualności Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo harcerzy

Co roku, podczas Harcerskiej Akcji Letniej organizowanych jest blisko 1500 obozów, kolonii i wypraw kursowych. Ponad 90% lokalizacji to tereny należące do Lasów Państwowych. W miejscach tych harcerze mogą przeżywać przygodę w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w lesie dzieciom i młodzieży, 21 czerwca br. podpisano porozumienie między służbami państwowymi a organizacjami harcerskimi.

Głównym celem zawartego porozumienia jest lepsza komunikacja z harcerzami przebywającymi na obozach i poprawa ich bezpieczeństwa. Gwarantują to szczegółowo opisane w dokumencie procedury i rozdzielenie kompetencji między służby mundurowe – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, komendy powiatowe Policji i Lasy Państwowe. Protokół uzgodnień składa się z czterech części. Pierwsza z nich reguluje obowiązki harcerzy i służb w trakcie przygotowania do obozu. W drugiej części przedstawiono procedury, które obowiązują podczas trwania obozu. Trzecia część poświęcona została wytycznym, według których należy postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Dokument podpisano w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W jego stworzeniu brały udział instytucje państwowe: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Lasy Państwowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 7 organizacji harcerskich. To kompleksowe spojrzenie na bezpieczeństwo osób przebywających w lesie, od technicznych aspektów rozbijania obozów, określenia kanałów łączności, wytyczania dróg i miejsc ewakuacji po bezpieczeństwo lasu, jego mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Zminimalizowaniu ryzyka wypadków mają również służyć odbiory miejsc biwakowania przez wyznaczone służby oraz prowadzone na terenie obozów działania informacyjno - edukacyjne w ramach prewencji społecznej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników obozu ze sposobem alarmowania i postępowania na wypadek wystąpenia zagrożenia. Dodatkowe kontrole w terenie miejsc rekreacyjnych prowadzone będą również przez służby leśne, zwłaszcza w zakresie sprawdzania obiektów technicznych, zagospodarowania terenu wokół nich i stanu dróg.